Navigácia

Pre rodičov Aktivity CVČ 2015/2016 Aktivity CVČ 2014/2015 Aktivity CVČ 2013/2014 Aktivity CVČ 2012/2013 Aktivity CVČ 2011/2012

Pre rodičov

Aktivity CVČ 2014/2015

 

KRÁSA UKRYTÁ V ROZPRÁVKACH

Pod záštitou Indického veťvyslanca, jeho exelencie Shri Paran Jit Mann, bola vyhlásená celoslovenská súťaž zameraná na čítanie rozprávok a ich výtvarné prevedenie. Cieľom súťaže je uvedomiť si krásu prírody a citlivo vnímať jej „obyvateľov“, rozšíriť si poznatky o kultúre inej krajiny INDIE a jej obyvateľoch, dejinách a kultúre, ako i o jej mieste v súčasnom svete. Do súťaže sa zapojili žiaci 1.B, 2.C a ŠKD. Dúfame, že sa práce žiakov budú porote páčiť.

CHRÁŇME LESNÚ ZVER

Každoročne sa zapájajú žiaci našej školy do výtvarnej súťaže Chráňme lesnú zver, ktorú vyhlasuje mesto Stropkov ,ako súčasť 18. ročníka chovateľskej prehliadky poľovníkov. Do súťaže sa zapojili špeciálne triedy: 6.B (p. Potomová), 9.B a 1.B ( Mgr. Berezná), 8.A ( Mgr. Fedoríková), ŠKD (p. Potomová).

Neznámy svet hmyzu

V týždni od 16. do 20. februára sa žiaci našej školy s pedagógmi  zúčastnili edukačnej výstavy makrofotografii Neznámy svet hmyzu. Na krásnych farebných fotografiách mohli žiaci pozorovať drobné živočíchy v ich prirodzenom prostredí, a navyše viac zblízka ako to dokáže bežné ľudské oko. Autormi výstavy bola skupina fotografov: Matúš Cichý, Štefan Ďuraš, Jozef Potoma, Kristián Potoma a Jozef Šeršeň. Ďakujeme za krásne zážitky.

EURÓPA V ŠKOLE

Žiaci 2.stupňa sa zapojili do súťaže literárnymi prácami, žiaci ŠKD (2 práce)  a žiaci špeciálnych tried (3 práce) sa zapojili svojimi výtvarnými prácami do 62. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE. Témy tohtoročnej súťaže sú:

1. Kto tu volá o pomoc?            2. Vzdelanie je tu pre všetkých.               3.  Voda znamená život

Vyhodnotenie: Výtvarné práce

                          p. Potomová- K. Korekáčová-  2. miesto

                          p. Potomová-F. Cina-  3. miesto

                         Literárne práce

                         Mgr. Hnatková- N. Halajová-  Čestné uznanie

                         Mgr. Hnatková- J. Harvilková-  Čestné uznanie

 

NP PRINED- KOMU SA CHCEM PODOBAŤ?

Počas celého školského roka sa naša škola zapája do projektu/súťaže NP Prined. V decembri sa zapojili svojou prácou žiačky 9.B "Moje Vianoce". Tento mesiac -január je to práca žiaka 7.A Tomáša Jurka s názvom "Keď som bol ešte maličky"

KARNEVAL NA ĽADE

Ani piatok 13. neodradil žiakov našej školy od nadšenia a radosti. V tento deň sa totiž konal 2. ročník KARNEVALU NA ĽADE na miestnom klzisku. Ráno sa vybral od školy  netradičný farebný sprievod v popredí s veľkým transparentom sprevádzaný rozprávkovými postavičkami. Po príchode na klzisko nás privítalo slniečko a tak nečudo, že veselá karnevalová nálada  strhla každého. Hneď na začiatku sa všetky masky predstavili spoločným korčuľovaním. Bolo to ťažké rozhodovanie, ale nakoniec pedagógovia ocenili tie najkrajšie masky zaujímavými cenami. Ľadová plocha sa zaplnila rôznymi zvieratkami, ježibabami, kuchármi, hokejistami. Na ľade šantili Dinosaurus so Spidermanom, Šmoulinky s Kleopatrou, škriatkovia  s čertíkom, policajti so smetiarmi. Deti súťažili vo viacerých disciplínach ako napr.: triafanie loptičkou do koša, podliezanie lana, streľba na bránku, prekážková dráha s nosením tácky.  Pre víťazov aj pre všetky masky bola pripravená sladká odmena a teplý čaj. Tanec, smiech, šantenie, súťaženie a skvelá nálada trvala až do poludnia. Sme radi, že v krásnom slnečnom počasí sa školská akcia vydarila a spoločne sme si sľúbili, že na tradičnom KARNEVALE NA ĽADE sa stretneme o rok znova.

 

VIANOČNÝ POZDRAV

Pre našu partnerskú školu ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši vyrobili žiaci školy vianočné pozdravy, ktoré im aj  zasielame. Všetkým žiakom prajeme krásne, požehnané Vianoce a všetko dobré do Nového roku 2015.

 

NP PRINED - ŠARKANY

Za novembrer reprezentuje našu školu svojou literárnou prácou ŠARKANY žiačka VI.A. Natália Halajová . Podporte ju svojim hlasom.

 

VČELY A VČELÁRI OČAMI DETÍ

Každoročne sa naša škola zapája do súťaže Včely a včelári očami detí, ktorú organizuje mesto Stropkov. Aj tohto roku namaľovali množstvo obrázkov o včielkach a mede. Do súťaže sa zapojili  žiaci všetkých špeciálnych tried a žiaci ŠKD.

 

ČERVENÉ STUŽKY

Do ôsmeho ročníka celoslovenskej kampane "ČERVENÉ STUŽKY" sme sa zapojili doteraz týmito aktivitami:

9.A - Nástenka k téme HIV/AIDS

9.B - Pohľadnica: Červená stužka

 Ďalšie aktivity ku kampani:    Prednáška na tému HIV/AIDS

                                          Nosenie červenej stužky - žiacka hliadka

                                          nástenka s informáciami o AIDS/HIV

                                          Súťaž "ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA"

                                          film s tématikov AIDS/HIV

                                                    

HOVORME O JEDLE

Do celoslovenského projektu "O potravinách - Hovorme o jedle" sme v čase od 13.10.2014 do 17.10.2014 uskutočnili aktivity k témam:

13.10 - Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny

14.10 - Zelenina a ovocie

14.10. - Sezónnosť potravín - čo a kedy u nás rastie

16.10 - Mäso, ryby, vajcia, strukoviny

Po vyhodnotení súťaže sme sa s radosťou dozvedeli, že príspevky žiakov sa umiestnili v Striebornom pásme. Gratulujeme!

RADOSTI JESENE - NP Prined

Počas školskeho roka 2014/2015 sa budeme pravidelne zapájať do výtvarných a literárnych súťaží organizovaných NP PRINED. Ako prvvý sa zapojil do súťaže za našu školu M. Bajcura svojou výtvarnou prácou. Dúfame, že ho svojim hlasom všetci podporia.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Tohtoročnou témou záložiek je : Moja obľúbená kniha. Do projektu sa zapojila celá škola. Našou partnerskou školou je ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši. Spolu sme vyrobili 170 kusov záložiek rôznych tvarov a zaslali ich partnerskej škole. Tešíme sa na balík zo záložkami.

BOCIAN BIELY - vták roka 2014

Slovenská ornitologická spoločnosť vyhlásila tohto roku výtvarnú súťaž na tému:  Bocian biely  - vták roka 2014. Za bežné triedy sa do súťaže zapojili žiaci s ŠKD - 6. prácami  /pani Potomová/ ,za špeciálne triedy sa zapojili žiaci 9.B - 4. prácami /Mgr. Berezná/ a žiaci 7.B - 2. prácami/pani Potomová/. Tešíme sa na vyhodnotenie.

INTEGRÁČIK - odbor CO a KR

Odbor CO a KR v Stropkove vyhlásil výtvarnú súťaž Integráčik, ktorá je organizovaná generálnou riaditeľkou sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je hravou formou oboznámiť deti v  školách s integrovaným záchranným systémom s dôrazom na správnu komunikáciu pri volaní na linku tiesňového volania 112 v prípade vzniku ohrozenia alebo mimoriadnej udalosti, motivovať detskú fantáziu a prostredníctvom detských kresieb zistiť, ako si predstavuju svojho „Integráčika“. Do súťaže sa zapojili žiaci 9.B pod vedením Mgr. Bereznej tromi prácami.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria