Navigácia

Streda 12. 12. 2018

Projekty školy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt moja familia Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt moja prvá škola Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt škola na dotyk Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nucem Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bezpečne na bicykli Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt samsung school

Vitajte na stránke našej školy

Milí žiaci, rodičia, priatelia školy,
na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o našej škole.

Novinky

 • Ani našich žiakov neobišiel Mikuláš. Viac foto TU

 • Vo výtvarnej súťaži "Ochranárik tiesňového volania 112", ktorú zorganizoval Odbor krízového riadenia OÚ v Stropkove dosiahli naši žiaci veľmi pekné úspechy:
  II. kategória - 1. miesto - Liliana Sušinová
  3. miesto - Matej Harhaj

  IV. kategória - 1. miesto - Vanesa Olachová
  2. miesto - Natália Oláhová
  3. miesto - Matúš Vaňko

 • Aký význam má pre nás strava? Čo je chutné a čo je zdravé? Viac foto TU

 • Naši žiaci si aktívne pripomenuli Deň jablka spolu so svojimi učiteľmi. Viac foto TU

 • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS - „Červené stužky“

  Červené stužky sú symbolom krvi a života, symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi a chorými na AIDS, ale aj symbolom prevencie a boja proti AIDS.

  Obľúbenou aktivitou našich žiakov v rámci kampane Červené stužky je už tradične výtvarná súťaž pohľadnica „Červené stužky“. Do propagácie boja proti AIDS sa zapojili žiačky II. stupňa vytvorením nástenky k danej problematike a nosením červených stužiek na oblečení. Vytvorili hliadku červených stužiek, ktorá rozmiestnila informačné materiály o blížiacom sa Dni boja proti AIDS na nástenkách tried školy a o plánovaných aktivitách v rámci kampane. Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získali žiaci aj počas besied vedených koordinátorom prevencie drogových závislostí. V rámci pohybových a športových aktivít kampane sa konal medzitriedny futbalový a florbalový turnaj. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci piatich špeciálnych tried. Vyvrcholením kampane bola pre nás najtvorivejšia aktivita „Živá červená stužka“, ktorú vytvorili žiaci I. a II. stupňa spolu s pedagogickými zamestnancami v červenom oblečení v telocvični školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria