Navigácia

 • OZNAM - "chrípkové prázdniny"

  Riaditeľstvo ZŠ, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov v súlade so Smernicou Opatrenia proti predchádzaniu epidémie chrípky a po predchádzajúcej konzultácii s RÚVZ vo Svidníku (MUDr. Senajová) oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom, že v dňoch 11.02. – 12.02.2019 (pondelok a utorok) prerušuje výchovno-vzdelávací proces a vyhlasuje chrípkové prázdniny z dôvodu zvýšeného a stúpajúceho počtu respiračných ochorení žiakov našej školy.

  Vyučovanie bude pokračovať od stredy 13.02.2019.

  Mgr. Alexander Skala

  riaditeľ ZŠ

 • Karneval v špeciálnych triedach

  Viac foto TU...

 • VESMÍR OČAMI DETÍ 2019

  Žiaci naše školy sa zapojili do XXXIV. ročníka celoslovenskej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorú vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Pravidelne sa práce našich žiakov umiestňujú na popredných miestach. Do súťaže tentoraz prispeli svojimi výtvarnými prácami žiaci 4.B, 5.B, 6.C, 8.B a ŠKD našej školy.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom, že v piatok 25.1.2019 bude skrátené vyučovanie bez výdaja stravy v školskej jedálni. Vyučovanie skončí po 4. vyučovacej hodine 11:40 hod. ŠKD bude končiť o 15:00 hod., preto žiadame rodičov, aby svojim deťom, ktoré navštevujú ŠKD pribalili  výdatnejšiu desiatu, prípadne zabezpečili suchý obed, či olovrant.

  Po predchádzajúcej konzultácii so zriaďovateľom a odporúčaniach vedúceho Odboru školstva a kultúry MsÚ, riaditeľ školy prerušuje vyučovanie v dňoch 28.1. - 29.1.2019 (pondelok a utorok) a vyhlasuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (vysoká marodovosť školských kuchárok).

  Vyučovanie bude pokračovať od stredy 30.1.2019.

  Mgr. Alexander Skala

  riaditeľ ZŠ

 • Hviezdoslavov literárny a výtvarný Stropkov

  13.12.2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okr. kola 7.ročníka súťaže autorskej tvorivosti Hviezdoslavov literárny a výtvarný Stropkov, ktorý organizovala MO MS v Stropkove. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v MsK v Stropkove.
  Pani uč. Mgr. J. Fedoríková, Mgr. D. Hnatková a p. vychovávateľka B. Potomová zapojili žiakov I. a II.
  stupňa do literárnej a výtvarnej časti. Žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky.
  Umiestnenie:
  LITERÁRNA ČASŤ
  Poézia:
  I. kategória
  3. miesto: Emília Baloďanská, ZŠ Hrnčiarska, Stropkov, „Ja a socha“
  II. kategória
  1. miesto: Viktória Prochyrová, ZŠ Hrčniarska, Stropkov, „Krásy Stropkova“
  VÝTVARNÁ ČASŤ
  I. kategória
  1. miesto: Liana Sušinová, ZŠ Hrnčiarska, Stropkov, „Prechádzka parkom“
  II. kategória
  3. miesto: Estera Gumanová, ZŠ Hrnčiarska, Stropkov, „Prechádzka mestom“
  3. miesto: Viktória Prochyrová, ZŠ Hrnčiarska, Stropkov, „Na špacírke“

 • List pre Ježiška

  Už vyše desaťročie môžu slovenské deti písať Ježiškovi v rámci projektu Vianočná pošta na adresu 99 999 JEŽIŠKO. Cieľom Vianočnej pošty je nielen šíriť dobré posolstvá, ale aj podporovať tradície vo forme klasickej listovej korešpondencie. Vďaka tomuto krásnemu projektu aj naše deti, väčšinou zvyknuté už len na neosobné posielanie správ cez mobil, spoznávajú čaro písania vianočných prianí. Tento rok poslali svoje vianočné priania Ježiškovi aj žiaci špeciálnych tried. Usilovne písali listy so svojimi želaniami a kreslili kresbičky s  vianočnou tématikou. Aké bolo ich prekvapenie, keď k nám tento týždeň došla pošta s listom a malým darčekom pre každé dieťa. ĎAKUJEME!

  A keďže je vianočný čas, prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle ten najväčší darček: lásku, pohodu a šťastie.

  Mgr. J. Berezná

 • Posedenie pri šálke čaju so žiakmi z ŠKD

  Žiaci z ŠKD spolu s pani vychovávateľkou Blankou Potomovou si pripravili krátke pásmo piesní, vinšovačiek a rozprávok pre svojich najbližších. Viac foto TU...

 • Finalista SuperStar Martin Krausz

  Martin Krausz, finalista súťaže SuperStar, spolu s manželkou Timkou nám spríjemnili atmosféru vyučovania výchovným koncertom a navodili v nás tú správnu vianočnú náladu.
  Krátke video si môžete pozrieť TU...

 • Mikuláš, čo nám dáš?

  Ani našich žiakov neobišiel Mikuláš. Viac foto TU

 • Ochranárik tiesňového volania 112

  Vo výtvarnej súťaži "Ochranárik tiesňového volania 112", ktorú zorganizoval Odbor krízového riadenia OÚ v Stropkove dosiahli naši žiaci veľmi pekné úspechy:
  II. kategória - 1. miesto - Liliana Sušinová
                        3. miesto - Matej Harhaj

  IV. kategória - 1. miesto - Vanesa Olachová
                         2. miesto - Natália Oláhová
                         3. miesto - Matúš Vaňko

 • Hovorme o jedle 2018

  Aký význam má pre nás strava? Čo je chutné a čo je zdravé? Viac foto TU

 • Deň jablka 2018

  Naši žiaci si aktívne pripomenuli Deň jablka spolu so svojimi učiteľmi. Viac foto TU

 • Červené stužky

  1. december - Svetový deň boja proti AIDS - „Červené stužky“

   

  Červené stužky sú symbolom krvi a života, symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi a chorými na AIDS, ale aj symbolom prevencie a boja proti AIDS.

  Obľúbenou aktivitou našich žiakov v rámci kampane Červené stužky je už tradične výtvarná súťaž pohľadnica „Červené stužky“. Do propagácie boja proti AIDS sa zapojili žiačky II. stupňa vytvorením nástenky k danej problematike a nosením červených stužiek na oblečení. Vytvorili hliadku červených stužiek, ktorá rozmiestnila informačné materiály o blížiacom sa Dni boja proti AIDS na nástenkách tried školy a o plánovaných aktivitách v rámci kampane. Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získali žiaci aj počas besied vedených koordinátorom prevencie drogových závislostí. V rámci pohybových a  športových aktivít kampane sa konal medzitriedny futbalový a florbalový turnaj. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci piatich špeciálnych tried. Vyvrcholením kampane bola pre nás najtvorivejšia  aktivita „Živá červená stužka“, ktorú vytvorili žiaci I. a II. stupňa spolu s pedagogickými zamestnancami v červenom oblečení v telocvični školy.

  Cieľom všetkých týchto aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, a taktiež naučiť žiakov zaujať správny postoj k životu. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým žiakom a pedagógom, ktorí kampaň podporili a zapojili sa do nej.

 • Rozprávkové vretienko 2018

 • Úspešní maliari

  Na XVI. ročníku výtvarného plenéra akad. maliara Františka Veselého si výborne počínali naši žiac. Veronika Glovacká, Viktória Prochyrová a Ľuboš Bajcura svojimi prácami upútali pozornosť odbornej poroty a úspešne reprezentovali našu školu. Viac fotografií najdete na našej facebookovej stránke TU.

 • Hovorme o jedle

  V šiestom ročníku projektu HOVORME O JEDLE pre nás organizátori - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách pripravili od 15. do 19. októbra tieto aktivity: súťažno-vzdelávaciu aktivitu „Hovorme o jedle“, literárnu súťaž „Kúzlo dobrého jedla“, výtvarnú súťaž „Chutné maľovanie“ a fotografickú súťaž „Očami gurmána“. Do všetkých štyroch aktivít sa žiaci našej školy tvorivo zapojili. Krájali, varili, ochutnávali, servírovali, kreslili, maľovali, ale aj písali a fotografovali. Všetko sa točilo len okolo jedla. Avšak, ani  najlepšie  jedlo na svete nemusí byť to najzdravšie. V dnešnej dobe často zabúdame na dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny, pitia mlieka ale aj čistej vody. Zabúdame na to, aké dobré a kvalitné sú naše slovenské potraviny.

  Mgr. J. Berezná

 • Riaditeľské voľno - 29.10.2018

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  Riadne vyučovanie sa začne po jesenných prázdninách v pondelok 5.11.2018.

 • Záložka do knihy spája školy 2018

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřiho Mahena v Brne vyhlásili už 9. ročník projektu „Záložka do knihy spája školy“. Tento projekt je našou pravidelnou a dlho očakávanou tvorivou aktivitou spojenou so začiatkom školského roka. Už po slávnostnom otvorení školského roka boli žiaci zvedaví na hlavnú tému záložky. A tá nás tento rok veľmi potešila. Boli to: „Rozprávky, bájky a povesti“ a tie predsa všetky deti zbožňujú. Vždy s napätím čakáme, ktorá škola nám bude pridelená ako partnerská a aká bude spolupráca s ňou. Tento rok sa ňou stala Základná škola Beňuš v Banskobystrickom kraji. A tak sme čítali, rozprávali sme sa o príbehoch a rozprávkových postavách. Starší žiaci vytvárali záložky na hodinách literatúry a výtvarnej výchovy, mladší žiaci okrem vyučovania i v školskom klube, kde si čítali zaujímavé príbehy, čo ich motivovalo k činnosti. Pri výrobe záložiek žiaci použili rôzne techniky a materiály, záložky vyrábali s láskou a vierou, že potešia kamarátov partnerskej školy. Každý žiak sa snažil odovzdať čo najkrajšiu, aby čo najlepšie reprezentoval svoju triedu a školu. Spolu sme vyrobili 150 záložiek. Ich výroba  bola veľkým oživením vyučovacej hodiny a zároveň aj dôležitým motivačným prvkom pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Veríme, že naše záložky rovesníkom z partnerskej školy vyčaria úsmev na tvári vždy, keď otvoria knihu a budú im pripomínať tajuplnosť prečítaných príbehov.

 • Detský letný tábor Čarovné leto

  Do galérie Letný tábor boli pridané fotografie.

 • Ukončenie šk. roka

  Do galérie Ukončenie šk. roka boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria