Navigácia

Konzultačné hodiny Plán práce VP Národný projekt KomposyT Testovanie 5 Testovanie 9 - 2021 Ako na stredné školy Nezamestnanosť absolventov stredných škôl

Výchovný poradca

Národný projekt KomposyT

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Všetky dôležité informácie o národnom projekte, do ktorého sa zapojila aj naša škola, nájdete na stránkach  VÚDPaP.

 

Národný projekt je prezentovaný tiež na webových stránkach www.komposyt.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria