Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

Akcie MZ ŠT staršie

2014/2015

MAMIN ÚSMEV

Počas celého mesiaca máj kreslili žiaci všetkých tried svoju mamičku. Výtvarnú súťaž viedla Mgr. Smaržiková. Najkrajšie práce zdobia nástenky špeciálnych treid.

 

MAĽUJTE A FOTOGRAFUJTE S PRIMALEXOM

Žiaci špeciálnych tried sa zapojili do tretieho ročníka výtvarnej súťaže: Maľujte a fotografujte s Primalexom" Téma bola deťom veľmi blízka: "Aj zvieratá vedia maľovať".Do súťaže sa zapojili žiaci 1.B, 2.C, a 6.B.

VERŠÍK

„Jar už prišla k nám!“ radujú sa dietky.

Slniečko už teplé je, kvitnú pestré kvietky.

28.4.2015 sa konal ďalší ročník recitačnej súťaže Veršík. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov. Po prednese básni vyhodnotila porota v zložení Mgr. Berezná, Bc. Kostíková a Mgr. Verbová výkony žiakov. Všetci zúčastnení si odniesli krásne zážitky a malé vecné ceny. Vyhodnotenie:

2. stupeň:    1. miesto - N. Šamková                  2. miesto - V. Ferencová                             3. miesto - A. Cina

1. stupeň:    1. miesto - P. Mucha                      2. miesto - D. Čonková,  K. Čonková           3. miesto - K. Čonka, P. Vaňko  

Cena poroty:   F. Sivák, M. Batyi, K. Olach, P. Tancoš   

DEŇ ZEME - Úsmev pre strom

27.4.2015 sme oslávili Deň Zeme zaujímavými aktivitami napr.: premietaním krátkych dokumentárnych filmov s environmentálnou tématikou, kreslením prírody a stromov, kreslením na chodník, zberom odpadkov. Najkrajšie výtvarné práce budú zaslané do súťaže ÚSMEV PRE STROM.

KRÁSA UKRYTÁ V ROZPRÁVKACH

Pod záštitou Indického veťvyslanca, jeho exelencie Shri Paran Jit Mann, bola vyhlásená súťaž zameraná na čítanie rozprávok a ich výtvarné prevedenie. Do súťaže sa zapojili žiaci 1.B, 2.C a ŠKD. Dúfame, že sa práce žiakov budú porote páčiť.

ROZPRÁVKOVÁ KNIHA - Leporelo

V mesiaci marci sa v špeciálnych triedach uskutočnila výtvarná súťaž Rozprávková kniha - Leporelo. Do súťaže sa zapojili žiaci  prvého stupňa /1.B, 2.B, 2.C, 3.B/ a 6.B. Súťaž viedla Bc. Kostíková a najkrajšie práce boli ocenené.

LABYRINT

Na našej škole sa uskutočnil výchovný koncert "Labyrint" , ktorý sprostredkovala agentúra AMOS z Banskej Bystrice. Deti sa dozvedeli nenásilným, pútavým spôsobom o probléme šikanovania, diskriminácie a intolerancie . Koncert trval takmer hodinu.  Realizátori koncertu deti vedeli zaujať, mali k divákom výborný prístup. Program pozostával nielen z hudby, ale aj z hovoreného slova zameraného na šikanovanie, boj proti rasizmu a závislostí, ako aj proti škodlivosti internetu a celkovo proti násiliu v akejkoľvek forme. Súčasťou programu boli aj otázky a úlohy pre žiakov, ktoré boli odmenené.

CHRÁŇME LESNÚ ZVER

Každoročne sa zapájajú žiaci špeciálnych tried do výtvarnej súťaže Chráňme lesnú zver, ktorú vyhlasuje mesto Stropkov ,ako súčasť 18. ročníka chovateľskej prehliadky poľovníkov. Do súťaže sa zapojili špeciálne triedy: 6.B (p. Potomová). 9.B a 1.B ( Mgr. Berezná),

Marec - mesiac knihy

https://zshrnciarskastropkov.edupage.org/photos/album/251/img001.jpg

Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča, ide budiť včielku, lienku, na konárku vtáča... Bol raz jeden vrabčiak malý, Čimčarom ho iba zvali. Večne kríkal: Čimčara!, a žil iba od jara..

9.3.2015 sa žiaci 1. stupňa špeciálnych tried zúčastnili besedy v Mestskej knižnici v Stropkove. Išlo o zážitkové čítanie knihy Ľ. Podjavorinskej: Čin-Čin. Po prečítaní príbehu o malom vrabčiakovi  nasledovali hádanky a potom premietanie rozprávky. Deti boli nadšené a tak nečudo, že sa im ani nechcelo naspäť do školy. Sľúbili však, že nakreslia všetko, čo sa im na rozprávke páčilo a obrázky donesú do mestskej knižnice. Ďakujeme pani Škurlovej, ktorá túto akciu v mestskej knižnici pre nás pripravila.

ČIRIKLO

Ako je už tradíciou, v špeciálnych triedach sa konal štvrtý ročník speváckej súťaže Čiriklo. Tohto roku sa do súťaže zapojilo šesť tried: 1.B, 2.B, 2.C, 3.B, 4.B, 6.B (spolu 11 žiakov). V príjemnej atmosfére, ktorú pripravili učiteľky Mgr. Verbová a Mgr. Čabalová súťažili žiaci v sólovom speve. Zazneli pekné ľudové piesne ale i temperamentné rómske piesne. V úvode aj po vyhodnotení si zaspievali všetci prítomní žiaci spoločne známe rómske hity. Po odspievaní súťažiacich vybrala porota zložená z pedagógov najlepších. Zhodli sa na tom, že tohto roku boli výkony žiakov na rovnakej úrovni, teda zvíťazila pekná pieseň a aj všetci účinkujúci. Ich snaha a výkony boli ocenené peknými cenami. Gratulujeme.

Vesmír očami detí

Každé dieťa láka neznámy svet vo vesmíre. Aj preto sa žiaci našej školy každoročne zapájajú do súťaže Vesmír očami detí. Do výtvarnej súťaže sa zapojili: 9.B, 6.B, 2.C a 1.B.

Neznámy svet hmyzu

V týždni od 16. do 20. februára sa žiaci našej školy s pedagógmi  zúčastnili edukačnej výstavy makrofotografii Neznámy svet hmyzu. Na krásnych farebných fotografiách mohli žiaci pozorovať drobné živočíchy v ich prirodzenom prostredí, a navyše viac zblízka ako to dokáže bežné ľudské oko. Autormi výstavy bola skupina fotografov: Matúš Cichý, Štefan Ďuraš, Jozef Potoma, Kristián Potoma a Jozef Šeršeň. Ďakujeme za krásne zážitky.

EURÓPA V ŠKOLE

Žiaci špeciálnych tried sa pravidelne zapájajú do projektu Európa v škole. Tohto roku sa do súťaže zapojili svujimi prácami žiaci 1.B, 2.C, 6.B a 9.B. Pri práci im pomáhali učiteľky: Bc. Kostíková, Mgr. Berezná, vych. Potomová a Mgr. Kobaková.

KARNEVAL - Najkrajšia karnevalová maska

Už mesiac pred karnevalom si žiaci prvého stupňa špec. tried pripravovali rôzne škrabošky, masky a karnevalové čiapky. Konečne v piatok 6.2. sa konal v malej telocvični školský karneval. Zúčasnili sa ho žiaci 1. až 3. ročníka. Pri veselej hudbe si zatancovali, zaspievali aj zasúťažili. Pestré masky tancovali celé dopoludnie so svojimi triednymi učiteľkami. Tie majkrajšie masky a aj výtvarné práce boli ocenené sladkou odmenou.

Moje Vianoce

Výtvarnou prácou žiačok deviateho ročníka sme sa zapojili do súťaže NP Prined Prešov. Decembrovou témou boli "Moje Vianoce".

VIANOČNÁ VETVIČKA

Vianoce už prišli... Všetci sa tešíme na najkrajšie sviatky roka, na stromček, darčeky. Deti špec. tried vyzdobili svojimi prácami všetky nástenky, chodby, triedy, nakreslili najkrajšie vianočné vetvičky a stromčeky.

ZDRUĚNIE KORYTNAČKY

Žiaci špeciálnych tried sa zapojili svojimi výtvarnými prácami do 16. ročníka výtvarnej súťaže profesora Karola Ondrejičku. Pod vedením učiteliek Mgr. Kobakovej, Mgr. Bereznej a pani Potomovej vytvorili naozaj krásne práce.

ÚCTA K STARŠÍM

Celý mesiac kreslili žiaci obrázky o tom, ako ľúbia svojich dedkov a babky. Výtvarnú súťaž viedol Mgr. Pavlík. Tie najvydarenejšie práce zdobia chodby špeciálnych tried.

ŠARKANY

K jeseni patria neodmysliteľne aj šarkany. Tých najkrajších namaľovali žiaci špec. tried vo výtvarnej súťaži, ktorú viedla Mgr. Medvecová.

Vyhodnotenie: 1. miesto: J. Olach 2.C

                       2. miesto: P. Tancoš 1.B

                       3. miesto: F. Cina 6.B

                       4. miesto: D. Siváková 9.B

                       5. miesto: trieda 5.B

Červené stužky

Do ôsmeho ročníka celoslovenskej kampane "ČERVENÉ STUŽKY" sme sa zapojili doteraz týmito aktivitami:

 Pohľadnica: Červená stužka /Mgr. Berezná 9.B , p. Potomová 6.B/

Bocian biely - vták roka 2014

Slovenská ornitologická spoločnosť vyhlásila tohto roku výtvarnú súťaž na tému:  Bocian biely  - vták roka 2014. Za špeciálne triedy sa zapojili žiaci 9.B - 4. prácami /Mgr. Berezná/ a žiaci 7.B - 2. prácami /pani Potomová/. Tešíme sa na vyhodnotenie.

Záložka do knihy spája školy

Tohtoročnou témou záložiek je : Moja obľúbená kniha. Do projektu sa zapojili všetky špeciálne triedy našej školy. Našou partnerskou školou je ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši.

Integráčik - odbor CO a KR

Cieľom súťaže je hravou formou oboznámiť deti v  školách s integrovaným záchranným systémom s dôrazom na správnu komunikáciu pri volaní na linku tiesňového volania 112 v prípade vzniku ohrozenia alebo mimoriadnej udalosti, motivovať detskú fantáziu a prostredníctvom detských kresieb zistiť, ako si predstavuju svojho „Integráčika“. Do súťaže sa zapojili žiaci 9.B pod vedením Mgr. Bereznej tromi prácami.

Farby jesene

Pestrými farbami jesene vymaľovali žiaci špec. tried množstvo krásnych obrázkov, ktorými vyzdobili nástenky, triedy a chodby školy. Výtvarnú súťaž MZ viedla Mgr. Kobaková. Vyhodnotenie:

1. miesto: Patrik Tokár 6.B                    2. miesto: Diana Siváková 9.B                       3. miesto: žiaci 1.B

Cesta rozprávkou

13.9.2014 sme navštívili mestskú knižnicu v Stropkove. Žiaci 1.B a 2.C spolu s triednymi učiteľkami prežili pekné popoludnie naplnené hádankami, riekankami a rozprávkami. V čitárni knižnice sa im veľmi ochotne venovala pani Škurlová, za čo jej srdečne ďakujeme.

2013/2014

JÚN  

Zdravotná gramotnosť  " Buďme zdraví!"

Dňa 17.6.2014 sa v špeciálnych triedach konala beseda o zdravotnej gramotnosti s názvom "Buďme zdraví!" Besedu viedla magistra M. Sóošová. Pomocou dataprojetora najprv premietla prezentáciu a potom aj vysvetlila deťom, prečo je pre naše zdravie potrebné dodržiavať základné hygienické zásady.  Prakticky si ukázali, ako sa správne umývajú ruky i zúbky,  ako sa používa zubná kefka a pasta. Pri starších žiakoch preberali aj otázky o sexuálnej výchove a intímnej hygiene. Beseda bola pre žiakov veľkým prínosom.

UČÍME SA O LESE

Dňa 13.6.2014 sa v najnižších špeciálnych triedach konala beseda s lesníkom pánom M. Verbom.  Prváci a druháci si mali možnosť prezrieť  semienka aj mladé odrezky rastlín, s ktorých vyrastajú nové stromy v lese. Pán M. Verba im porozprával aj o tom, ako s malého stromčeka vyrastá veľký strom, ako sa treba o mladé stromčeky starať, ako sa v lese máme správať. Žiaci si potom nakreslili krásne obrázky o lese a zaspievali piesne o lesných zvieratkách. Z tejto peknej akcie si odniesli deti bohaté zážitky.

RÓMSKA PALETA

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnejspolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči vyhlásilo V. ročník mezinárodnej a celoslovenskej výtvarnej súťaže. Tohto ročná téma má názov LETO. V tejto súťaži dosahujú naši žiaci pekné výsledky. Do súťaže bolo zaslaných ... prác /11 - Mgr. Berezná, 4- Mgr. Kobaková, ...vych. Potomová/ Dúfame, že práce sa budú porote naozaj páčiť.

 

ŽABIA PRINCEZNÁ

Každé dieťa má rádo rozprávky. Tentoraz prišla rozprávka za nami do školy. Prešovské divadlo Portál predviedlo krásnu rozprávku poprepletanú veselými pesničkami s názvom "Žabia princezná". Vyše sedemdesiat detí dychtivo počúvalo príbeh kráľa a malej zelenej žabky - múdrej princeznej. Napriek napínavým chvíľam sa aj tentoraz skončila rozprávka šťastne, čo deti ocenili veľkým potleskom.

DEŇ DETÍ - DOD LETISKO PREŠOV

Dňa 6.6.2014 sa konal na letisku v Prešove Posádkový deň detí. Takúto nevšednú akciu si nenechali újsť ani 40. žiaci špec. tried s ped. dozorom. Okrem rôznych letových ukážok vrtulníkov a ukážok vzdušného výsadku z vrtulníka si mohli žiaci prezrieť rôznu leteckú techniku, ručné zbrane, ukážku výcviku psov či ukážka sebaobrany. Najviac ich zaujala ukážka Hasičskej záchrannej služby letiska Prešov pri zásahu proti požiaru, po ktorej si mohli zaskákať v obrovskej kope bielej peny. Počasie nám prialo a domov prišli žiaci príjemne unavení, no obohatení o nové zážitky.

MÁJ 

MOJA MAMKA   

"Moja mama rada ma má, lepšej mamy niet. Už som poznal veľa mám, najlepšiu však len ja mám.

Ja jej za to božtek dám, taký ako svet."

Tak ako každý rok aj teraz k sviatočnému Dňu matiek nakreslili žiaci špeciálnych tried krásne obrázky. Vo svojich prácach znázornili svoju mamu, ktorá je tá najkrajšia. Výtvarnú súťaž viedla Mgr. K. Smaržiková. Do súťaže sa zapojili žiaci všetkych  tried. Výtvarné práce boli použité pri výzdobe chodieb školy.

DIELO TVOJICH RÚK

MŠ a Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša v Topolčanoch vyhlásila IX. ročník výtvarnej súťaže Dielo tvojich rúk s témou Rodina. Žiaci 8.B a 9.B sa zapojili do tejto súťaže svojimi prácami. Poslaním súťaže je objavovať, podporovať a rozvíjať umelecký rozmer detí a prezentovať ich činnosti širokej verejnosti.

 

PREČO SOM NA SVETE RÁD

Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlásilo XX. ročník výtvarného projektu s protidrogovým zameraním. Cieľom súťaže je posilňovať hodnotový systém mládeže na princípe rovesníckeho pôsobenia. Do súťaže sa zapojili svojimi prácami žiaci 9.B pod vedením Mgr. J. Bereznej.

DEŇ HASIČOV

OR  HaZZ Svidník a mesto Stropkov zorganizovali dňa 2.5.2014 oslavy k Dňu hasičov. Súčasťou osláv boli aj ukážky hasičskej techniky na Námestí SNP. Žiakov zaujal hlavne zásah hasičov pri hasení požiaru osobného auta, ako aj to, že si mohli zblízka prezrieť hasičské autá a techniku hasičov.

APRÍL 

VERŠÍK

30.4.2014 sa konal v špeciálnych triedach tretí ročník recitačnej súťaže "Veršík". Súťaž sa konala v triede 9. B a organizovali ju Mgr. J. Berezná a Mgr. E. Kobaková. Prihlásilo sa 7 žiakov s básňami o jari, prírode, mamičke. Cieľom tejto súťaže je zlepšiť čitateľskú gramotnosť, čítaním kníh obohatiť slovnú zásobu rómskych detí a pestovať v nich lásku k detskej literatúre.  Po prednese básní sa porota zložená s Mgr. Bereznej, Mgr. Kobakovej a Mgr. Medvecovej zhodla na tomto poradí:

1. miesto: F. Cina (5.B)

2. miesto: A. Mucha (2.B) a V. Ferencová (5.B)

3. miesto: Š. Šamko (9.B) a N. Šamková (5.B)

Výkony žiakov boli ocenené potleskom, diplomomami a vecnými cenami. Gratulujeme!

DEŇ ZEME – čistenie brehu rieky Ondava

Dňa 28.04.2014   zorganizovala naša škola ďalšiu akciu k Dňu Zeme. Žiaci I. stupňa  kreslili  na betónové plochy pri školskom ihrisku  obrázky s tematikou Dňa Zeme. Žiaci II. stupňa sa ráno o 9,00 hod presunuli na Šandalský most. Po rozdelení pomôcok a úloh sa všetci pustili do čistenia okolia rieky Ondavy od Šandalského až po Bokšanský most. Spolu vyzbierali 40 vriec odpadu. Dúfame, že sme aspoň trocha  prispeli k ochrane a obnove prírody a zlepšeniu životného prostredia. Naše poďakovanie patrí  Technickým službám v Stropkove za poskytnutie pomôcok ( rukavice a igelitové vrecia) a  odvoz odpadu.

Deň Zeme -  sadenie stromčekov

Deň Zeme sme si v našej škole pripomenuli dňa 25.4.2014 vysadením stromčekov  v areáli školy. Žiaci II. stupňa 8. a 9. ročníka  pod vedením vyučujúcich pedagógov  v doobedňajších hodinách vymenili perá a učebnice za lopaty, rýle a hrable a s chuťou sa pustili do práce. Počas troch vyučovacích hodín vysadili v okolí školského ihriska 50 kusov stromčekov.  Dúfame, že vysadené stromčeky budú rásť do krásy. Aj touto akciou sme chceli prispieť k skrášleniu  nášho  okolia.

Ľudské práva očami detí

Do 2. ročníka výtvarno-literárnej súťaže Ľudské práva očami detí vyhlásenej podpredsedom vlády a  ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslavom Lajčákom sa zapojili žiaci našej školy prácami:
Mgr. J. Berezná 9.B: 2 práce
 

MAREC 

 

TAJOMNÉ VLČIE HORY

Mestská knižnica v Stropkove a autor Kamil Soóš pripravili výstavu fotografií pod názvom Tajomné Vlčie hory. Fotografie zachytávajú život vo Východných Karpatoch, ktoré sa ešte pred nedávnom nazývali Vlčie hory. Žiaci špeciálnych tried (9.B, 2.B, 1.B, 1.C) pod vedením svojich triednych učiteliek navštívili túto výstavu a obdivovali zvieratá pre nich známe, ale i neznáme. Zároveň odbivovali aj šikovnosť klientov DSS, ktorí pripravili malú výstavu veľkonočných a jarných dekorácií. Ďakujeme za pekné zážitky. Mgr. J. Berezná

 

ROZPRÁVKOVÁ KNIHA

Marec je mesiacom knihy a deti najradšej čítajú rozprávkové knihy. Každú rozprávkovú knihu oživí pekný obrázok v nej. Deťom priblíži dej rozprávky a napomôže fantázii. Aj žiaci špec. tried sa zahrali na ilustrátorov a nakreslili zopár obrázkov z rozprávok. Výtvarnú súťaž viedla Bc. J. Kostíková. Do súťaže sa zapojili :

1.C - D. Čonková, M. KováČ, P. Čonka, J.Čonková (Šípková Ruženka) - Bc. Kostíková

3.B - E. Vaňková (Danka a Janka) - vych. B. Potomová

5.B - V. Ferencová (Pinochio) a F. Cina (Červená Čiapočka) - Mgr. K. Medvecová

8. B - P. Čonková (Lienka) a M. Sivák (Požiar) - Mgr. E. Kobaková

9.B - M. Tancoš (Slimák Maťko) - Mgr. J. Berezná

Vyhodnotenie:    1. miesto -  M. Tancoš 9.B

                          2.miesto - V. Ferencová 5.B

                          3. miesto - M. Kováč 1.C

                          4. miesto - E. Vaňková 3.B

                          5. miesto - M. Sivák 8.B                            Gratulujeme!

ČIRIKLO

 27.3.2014 sa uskutočnil 3. ročník súťaže v speve rómskych piesní. Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov (1.B, 1.C, 2.B, 5.B, 6.B, 9.B).  Súťaž viedla Mgr. Verbová a Mgr. Čabalová, spevácke výkony zasa hodnotili Bc. Kostíková, Mgr. Verbová a p. Humeníková. Po prekonaní prvej nervozity a trémy sa deti predviedli pred porotou aj spolužiakmi. Za svoje výkony boli ocenení potleskom aj drobnými cenami.

Vyhodnotenie: 1. miesto: 5.B-  N. Šamková

                       2. miesto: 1.B - S. Kavúr, 1.C - K. Čonková a D. Čonková

                      3. miesto: 9.B - K. Šamková a P. Repášová

 

ZELENÝ SVET 2014

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo 19. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2014.  Realizuje sa v spolupráci so Zastúpenim Európskej komisie na Slovensku a pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO a Európskej environmentalnej agentúry. Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Témou pre rok 2014 je „M(I)ESTO PRE ĽUDÍ". Termín uzávierky súťaže je 28.marec 2014. Do tejto súťaže sme zaslali 5 žiackych výtvarných prác:

Mgr. E. Kobaková    -  za VIII.B - 2 práce

Mgr. J. Berezná       -  za IX.B -  3 práce

Fotografie prác nájdete vo fotoalbume.

 

Chráňme lesnú zver

Žiaci špeciálnych tried prispeli svojimi výtvarnými prácami do súťaže "Chráňme lesnú zver". Po každoročných úspechoch aj teraz dúfame, že práce detí sa budú všetkým páčiť. Do súťaže boli zaslané práce:

Bc. Kostíková, 1.C - 1 práca

Mgr. E. Kobaková, 8.B - 1 práca

Mgr. Berezná, 9.B - 5 prác

FEBRUÁR  

VESMÍR OČAMI DETÍ

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasili XXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". Do tejto súťaže sa žiaci našej školy pravidelne zapájajú svojimi výtvarnými prácami.

Do súťaže bolo zaslaných :  8 výtvarných prác (IX.B - Mgr. Berezná)

                                        3 výtvarné práce (VIII.B - Mgr. Fedoríková)

                                        1 výtvarná práca (VII.B - Mgr. Kobaková) 

                                        2 výtvarné práce (I.C - Bc. Kostíková) 

Dúfame, že práce sa budú porote páčiť. Fotografie prác nájdete vo fotoalbume.

                                      

EURÓPA V ŠKOLE

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do medzinárodného projektu/súťaže Európa v škole svojimi literárnymi, ale aj výtvarnými prácami. Tohto roku prebieha 61. ročník súťaže. Motto projektu/súťaže znie „AKO CHCEME ŽIŤ V EURÓPE?“ a viaže sa k Európskemu roku zosúladenia pracovného a rodinného života, ktorý vyhlásila pre rok 2014 Európska Únia.

Do súťaže boli zaslané :       2 výtvarné práce (VIII.B - Mgr. Kobaková)   

                                         4 výtvarné práce (IX.B - Mgr. Berezná)

Vyhodnotenie:    1.miesto M. Tancoš - 9.B

                        2.miesto R. Sivák - 9.B

                        3.miesto M. Sivák - 8.B

Gratulujeme!

 

RÓMSKA PALETA

Dňa 11.2.2013 prijali žiaci špeciálnych tried /8.a 9. ročníka/ s uč. Mgr. J. Bereznou pozvanie na celoslovenskú výstavu výtvarných prác rómskych žiakov RÓMSKA PALETA. Výstava bola sprístupnená vo výstavných priestoroch POS vo Svidníku. Do tejto súťaže sa pravidelne zapájajú aj žiaci našich špeciálnych tried. Tentoraz obdivovali ocenené práce svojich kamarátov z celého východu Slovenska a naozaj sa im veľmi páčili. Z výstavy si odniesli krásne zážitky a inšpiráciu do ďalších súťaží.

JANUÁR  

MOJE (NE)-ISTOTY

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Stredná umelecká škola Slavkovská 19 v Kežmarku. Súťaž „MOJE  (NE)-ISTOTY“ napomáha hľadaniu vlastnej identity cez umenie, tým aj výchove mladej generácie, Cieľom je viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podpore ich záujmu o sebavzdelávanie. Do súťaže sa zapojili žiaci 9.B a 8.B.

Vyhodnotenie:2. cena:  Kristína Tancošová - 8.B

                      3. cena: Aneta Siváková - 8.B

                     Čestné uznanie:  Štefan Šamko- 9.B

                                     Simona Šamková - 9.B

Gratulujeme!

 

KARNEVALOVÁ MASKA

Kto by nemal rád Karneval? Už dlho pred akciou sa žiaci špec. tried pripravovali na tento deň. Strihali, kreslili, lepili, zdobili. Krásne masky potom použili mladší žiaci (I.B, I.C, II.B) 30.1.2014 pri karnevalovom tanci, ostatné masky vyzdobili nástenky v triedach a na chodbách školy. Výtvarnú súťaž o najkrajšiu masku viedla Mgr. J. Berezná.

Vyhodnotenie: 1. miesto: I.B - Marcel Batyi, Filip Sivák

                      2. miesto: I.C - Jana Čonková, Dušana Čonková

                      3. miesto: II.B - Frederik Čonka

DECEMBER  

DNI MEDU

Každoročne sa v našom meste v predvianočnom čase konajú Dni medu. Akcia sa koná v Msks Stropkov a jej súčasťou je aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže Včely a včelári očami detí. Aj tohto roku si boli žiaci špeciálnych tried prebrať ocenenie za svoje práce. Gratulujeme!

BETLEHÉMY

Mesto Stropkov každoročne organizuje medzinárodnú súťaž vo výrobe Betlehémov z prírodných materiálov. Deviatáci sa tiež zapojili svojim betlehémom. V medzinárodnej súťaži "Betlehemy očami detí" bola ocenený betlehem žiačky 9.B Laury Šamkovej 2. miestom v II. kategórii. Gratulujeme!

Vianočná vetvička

Počas celého predvianočného obdobia skrášľovali a zdobili žiaci špeciálnych tried svoje triedy a chodby  kresbami vianočných stromčekov, ozdobených vetvičiek, zvončekov, anjelikov aj Mikulášov. Výtvarnú súťaž viedla Mgr. M. Šmilňaková.

NOVEMBER  

MODELÁR A JEHO TVORBA

V spoločenskej sále mesta Stropkov prebiehal v dňoch 6.-13.11.2013 siedmy ročník medzinárodnej výstavy Modelár a jeho tvorba, ktorý organizovalo mesto Stropkov - Odbor školstva a kultúry a Leteckomodelársky klub Stropkov.  Žiaci špeciálnych tried sa tejto výstavy zúčastnili so svojimi triednymi učiteľmi. Obdivovali prekrásne fotografie aj nádherné modely lietadiel.

FOTO TU

VČELÁR A VČELÁRI OČAMI DETÍ

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do výtvarnej súťaže organizovanej mestom Stropkov a zväzom včelárov. Med a výrobky z medu  všetkým deťom určite chutia a preto sa s chuťou  pustili  do kresieb usilovných včielok.

FOTO TU

VESELÝ DÁŽDNIK

A na konci upršanej jesene si žiaci špec. tried zasúťažili v maľovaní veselých dáždnikov. Súťaž viedla Mgr. K. Medvecová. Z mnohých pekných prác boli ocenené tieto:

1. miesto: Vaneska Cinová 1.B

2. miesto: Jožko Olach 1.C

3. miesto: Simona Šamková 9.B

4. miesto: Aneta Siváková 8.B

5. miesto: Adrián Cina 5.B

FOTO TU:

OKTÓBER                                                            

                                                               HOVORME O JEDLE
V dňoch od 14.10.2013 do 18.10.2013 sa konala súťaž "Hovorme o jedle"/Centrum rozvoja znalosti o potravinách/. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Z piatich školou zvolených tém si žiaci 9.B vybrali tému "Mlieko a mliečne výrobky". Svoju šikovnosť ukázali vo svojom súťažnom príspevku. Uvidíme, ako dopadnú v konkurencii ostatných registrovaných škôl, držíme im palce!

Mgr. J.Berezná

 

ČAS ŠARKANOV

Počas týchto veterných jesenných dní žiaci špeciálnych tried vyrobili a vyfarbili mnoho krásnych šarkanov. Výtvarnú súťaž viedol Mgr. K. Pavlík. Hotové výrobky zdobia chodbu špeciálnych tried.

Vyhodnotenie:

1. miesto: 1.C

2. miesto: 8.B

3. miesto: 6.B

FOTO TU:

 

ZDRUŽENIE KORYTNAČKY- MESIAC DETSKEJ TVORBY

Chceš maľovať a vyhrať? Zapoj sa do 15. ročníka výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku - Mesiac detskej tvorby. Súťaž organizuje Združenie Korytnačky, Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Slovenský paralympijský výbor a Hlavné mesto SR Bratislava.Uzávierka súťaže je 20.11.2013. Žiaci šp. tried začali s chuťou maľovať.

FOTO TU

 

ČERVENÉ STUŽKY

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.V súčasnosti prebieha 7. ročník kampane. Jej súčasťou je výtvarná súťaž /pohľadnica/, ktorej uzávierka je do 30.10.2013. Žiaci 9.B sa zapojili tromi výtvarnými prácami.

FOTO TU

SEPTEMBER

 

PLODY JESENE

Najfarebnejším ročným obdobím je určite jeseň. Žiaci špeciálnych tried vymaľovali množstvo krásnych obrázkov s jablčkami, hruškami, hroznom, tekvičkami... Svojimi prácami vyzdobili chodby a triedy školy. Výtvarnú súťaž viedla Bc. J. Kostíková. Najkrajšie práce boli ocenené.

Vyhodnotenie:

1. miesto: Marek Kováč

2. miesto: Marcel Batyi

3. miesto: Simona Šamková

FOTO TU

2012/2013

SEPTEMBER:                                                                                                                            

                                                                                 Zlatá jeseň   

Najfarebnejšie obdobie roka je jeseň. Práve túto krásnu časť roka stvárnili žiaci špeciálnych tried vo výtvarnej súťaži MZ ŠT - Zlatá jeseň - a vymaľovali množstvo krásnych obrázkov. Súťaž viedla a najkrajšie práce vyhodnotila Mgr. Katarína Medvecová. Do súťaže sa zapojili žiaci všetkých špeciálnych tried okrem 9.B.

Vyhodnotenie:       1. miesto E. Pelecháčová 5.B

                           2. miesto P. Čonková 7.B

                           3. miesto F. Cina 6.B

                           4. miesto A. Kováčová 3.B

                           5. miesto F. Cina 1.B

FOTO...TU

 

                                                                                Jeseň očami detí 

Žiaci naších tried veľmi radi kreslia a maľujú, preto sa s radosťou zapojili aj do školskej súťaže vyhlásenej ŠSZČ - Jeseň očami detí. V ťažkej konkurencii získali pekné umiestnenie.

OKTÓBER:

                                                                               Ja a moja rodina

Mesiac október je už tradične venovaný úcte k starším. V rámci MZ špeciálnych tried bola vyhlásená výtvarná súťaž "Ja a moja rodina". Počas celého mesiaca kreslili žiaci na hodinách Výtvarnej výchovy alebo počas krúžkovej činnosti svojich starých rodičov, ale aj starších príbuzných, ktorých majú radi. Súťaž viedla Mgr. V. Kizaková. Z najkrajších prác vytvorili žiaci výstavku a tri najvydarenejšie práce boli aj odmenené.

1. miesto: Simona Šamková 8.B

2. miesto: Adrián Mucha 1.B

3. miesto: Aneta Siváková 7.B

4. miesto: Nikola Šamková 4.B

5. miesto: Nikola Goroľová 5.B

Mgr. Berezná

FOTO...TU

                                                       Regionálna súťažná prehliadka: Rómsky talent 

Veselé rómske piesne a spev sa ozýval dňa 25.10.2012 v priestoroch kultúrneho domu vo Svidníku. Konal sa ďalší ročník tanečnej a speváckej súťaže "Rómsky talent". Aj 18 žiakov naších tried (2.B, 4.B, 5.B, 7.B, 8.B) vytvorilo dve tanečné skupiny a úspešne reprezentovali školu svojimi výkonmi. Žiakov pripravovali pedagógovia: Mgr. K. Medvecová, Mgr. V. Kizaková, Mgr. M. Flešárová a Mgr. J. Berezná. Konkurencia bola veľmi veľká, vystúpilo množstvo šikovných detí so škôl Stropkovského a Svidníckého okresu.  Mladší žiaci (tanečná skupina ROMALE) predviedli tradičný rómsky tanec a úspešne sa umiestnili v Zlatom pásme.Staršie dievčatá (tanečná skupina DANCING GIRLS) predviedli moderný tanec a úspešne sa umiestnili v Bronzovom pásme.  Všetkým gratulujeme a dúfame, že ich úspech bude motiváciou pre ostatných žiakov našej školy.

Mgr. Berezná

FOTO   TU

                                                           Záložka do knihy spája slovenské školy

Žiaci špeciálnych tried radi čítajú, aj keď je pravda, že najradšej majú knihy s peknými obrázkami a veľkými písmenami. A do každej peknej knihy predsa patrí aj pekná záložka! Počas septembra a októbra si vyrobili žiaci šp. tried množstvo pekných záložiek, s nimi sa zapojili do projektu"Záložka do knihy spája slovenské školy". Záložky budú poslané kamarátom s družobnej školy ZŠ a MŠ Balata Vlčany, nech robia radosť pri čítaní aj iným deťom.

Mgr. Berezná

 

                                                Výstava holubov, králikov, hydiny a exotického vtáctva

Dňa 26.10.2012 sa žiaci 6.B a 8.B spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili na otvorení výstavy holubov, králikov, hydiny a exotického vtáctva v priestoroch SOŠ v Stropkove. Zvieratká sa im veľmi páčili, zaujímali sa o ich strave, o spôsobe života. Všetko si dôkladne prezreli a niektoré zvieratká im nakoniec zapózovali pred fotoaparátom.

Mgr. Berezná

FOTO...TU

                                               Vitamíny v ovocí a zelenine /Zdravá výživa – beseda /

Každý z nás vie, že správna životospráva - zdravá výživa má veľký význam pre naše zdravie. Práve v tomto chladnom jesennom období zvýšeného výskytu respiračných chorôb je to obzvlášť dôležité. Každodenná konzumácia vitamínov prítomných v čerstvej zelenine a ovocí pôsobí preventívne pred chrípkovými ochoreniami. O všetkých týchto dôležitých informáciách besedovali žiaci 7.B dňa 29.10.2012 na besede "Vitamíny v ovocí a zelenine", ktorú viedla Mgr. E. Kobaková. Po zaujímavej prednáške vymaľovali pekné obrázky o zdravých potravinách a týmito prácami vyzdobili priestory triedy.

Mgr. Berezná

FOTO...TU

NOVEMBER:

                                                                                           Veselé tekvičky

Veselé tekvičky, ale aj malé strašidielka z tohoto symbolu jesene a halowenu vytvorili žiaci špeciálnych tried. Práce boli pekné, nápadité, použité boli rôzne výtvané techniky.  Pani učiteľka Mgr. Čabalová urobila so žiackých prác výstavku. Najkrajšie práce tak zdobia chodbu areálu školy.

Vyhodnotenie: 1. miesto: kolektívna práca 4. B

                    2. miesto: A. Pelecháč, F. Olach, D. Siváková, Š. Šamko

                    3. miesto: N. Goroľová, G. Šamková, E. Vaňková

Mgr. Jana Berezná

                                                                                                                                     

                                                             V škole sa nielen učíme, ale aj hráme!

 Dňa 20.11.2012 si žiaci VIII.B zahrali turnaj v spoločenských hrách. Hralo sa  "Človeče nehnevaj sa!" a "Mikádo". Turnaja sa zúčastnilo osem žiakov . V "Mikáde" bol najlepší Števo Šamko, v  "Človeče..." zasa Simona Šamková. Deti prežili zaujímavé, veselé popoludnie a  víťazi si nakoniec odniesli aj pekné ceny. 

Mgr. Jana Berezná

FOTO...TU

                                                                               Kostelničákov ornament

Mesto Spišská Stará Ves, Spojená škola Spišská Stará Vesa Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi vyhlasili 10. ročník výtvarnej súťaže Kostelničákov ornament. Už 10 rokov približujú verejnosti život a dielo Štefana Leonarda Kostelničáka, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, zberateľa, rozširovateľa a tvorcu slovenského ornamentu. Súťažou chcú  podnietiť žiakov pri tvorbe ornamentov, prehĺbiť ich vzťah k výtvarnej tvorbe, zanietiť ich pre vnímanie výtvarného diela a posilniť národné povedomie. K tejto téme vytvorili žiaci 8.B pár pekných prác.

Mgr. Jana Berezná

FOTO...TU

                                                         INTEGRÁCIA 2012 - Slnko svieti na všetky deti rovnako

                Ukáž svoj talent a vyhraj super ceny !

OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako vyhlasilo  výtvarnú a literárnu súťaž pre deti a mládež  základných škôl, špeciálnych základných škôl, detských domovov a stredných škôl s názvom Integrácia očami detí. Aj deti zo špeciálnych  tried /8.B/ sa zapojili do tejto súťaže.

Mgr. Jana Berezná

FOTO...TU

                                                                        ČERVENÉ STUŽKY

Naša škola sa zapojila do šiesteho ročníka kampane Červené stužky. Kampaň pozostáva z viacero aktivít - zapojenie sa do výtvarnej súťaže, beseda,vytvorenie veľkoplošnej práce, vlastná príprava a nosenie červených stužiek, oboznámenie o tejto kampani prostredníctvom plagátov, prospektov, násteniek, školského časopisu/.V rámci tejto kampane prebieha celoslovenská výtvarná súťaž základných škôl na tému Pohľadnica - výtvarné vyjadrenie zamerania kampane.Do tejto kampane v rámci ŠSZČ  sa zapojili aj žiaci VIII.B.

Mgr. Jana Berezná

                                                                             Včely a včelári očami detí

Tak ako každý rok aj tento raz sa žiaci špec. tried zapojili do výtvarnej súťaže " Včely a včelári očami detí". Tí najúspešnejší - žiaci 8.B si boli prebrať ceny od predstaviteľov mesta a členov Slovenského zväzu včelárov. Za všetkých žiakov prebrala ocenenie Simona Šamková.

Mgr. Jana Berezná

FOTO...TU                                                                                                                                  

DECEMBER:

                                                                               Vianočný pozdrav

       Čas radosti, veselosti je opäť po roku tu. Každé dieťa, ale aj dospelý sa teší na najkrajšie sviatky v roku. Aj v našej škole prebiehajú prípravy na Vianoce. Triedy a chodby školy zdobia zimné i  vianočné motívy. V špeciálnych triedach sa uskutočnila výtvarná súťaž o najkrajší vianočný pozdrav.

Vyhodnotenie:       1. miesto: S. Šamková 8.B

                          2. miesto: F. Cina 6. B

                          3. miesto: M. Kováčová 5.B

Mgr. Jana Berezná

FOTO...TU

JANUÁR:

                Výstava Betlehémov, výstava fotografií z kultúrnych podujatí v meste Stropkov

       Dňa 10.1.2013 sa žiaci špeciálnej triedy 8.B zúčastnili výstavy betlehémov a výstavy fotografií z kultúrnych podujatí v meste Stropkov v Msks. Obe z týchto výstav sa žiakom veľmi páčili a odniesli si z nich mnoho krásnych zážitkov.

Mgr. Berezná

FOTO...TU

                                          1150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metóda

        V tomto školskom roku si pripomíname okrúhle 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. Ich pôsobením  naši predkovia vstúpili do európskych dejín a  do vtedajšieho sveta svojou písomnou kultúrou.  Dielo a odkaz solúnskych bratov predstavujú obrovský význam pre kultúru, literatúru a dejiny nášho štátu, na čo sa odvoláva aj Ústava SR. Odkaz solúnskych bratov nám ukazuje cestu do budúcnosti. Na tejto ceste nám môže napomôcť pohľad na činnosť slovanských apoštolov a spolupatrónov Európy. 

       Toto jubileum  sme si v našej škole pripomenuli 24.1.2013 vedomostnou súťažou o  živote a pôsobení sv. Cyrila a sv. Metóda. Súťaže sa zúčastnili desiati žiaci špeciálnych tried 6. - 9. ročníka, pod vedením Mgr. J. Bereznej a Mgr. E. Kobakovej. Po náročnej a kvalitnej niekoľkotýždňovej príprave na súťaž a po vedomostnom teste preukázali žiaci špeciálnych tried bohaté vedomosti o prínose a význame celoživotného diela sv. Cyrila a sv. Metóda. Snaha a znalosti žiakov boli ocenené diplomami a drobnými cenami. Gratulujeme!

Vyhodnotenie:    1. miesto: Marek Tancoš VIII.B

                          2. miesto Táňa Oláchová IX.B

                          3. miesto Diana Siváková VII.B

Mgr. Jana Berezná

FOTO...TU

                    Súťaž o najkrajšiu karnevalovú masku

 Každoročne jeden z fašiangových dní patrí na našej škole karnevalu.Deti sa naň tešia celé týždne. Aj v špeciálnych triedach sa žiaci pripravovali na svoj karneval výrobou čo najkrajšej masky. Do výtvarnej súťaže sa pod vedením Mgr. K. Medvecovej,  zapojili všetky triedy a ŠKD.  Najlepšie práce boli ocenené a tvorili výzdobu na školskom karnevale.

Vyhodnotenie súťaže:

1. miesto - Petra Repášová 8.B

2. miesto - Nela Cinová 2.B

3. miesto - Kristína Tancošová 7.B

4. miesto - Mariana Kovačová 5.B

5. miesto - Nikola Šamková 4.B

Výhercom gratulujeme!

FOTO...TU

                                                             KARNEVAL

Krásne karnevalové masky žiaci špeciálnych tried využili na školskom karnevale, ktorý sa uskutočnil v našej škole dňa 31.1.2013. Namiesto vyučovania sa počas doobedňajších hodín veselo zabávali, tancovali a súťažili. Z tohtoročného karnevalu si určite odniesli veľa krásnych zážitkov a už sa tešia na veselý karneval na budúci školský rok.

Mgr. J. Berezná

FOTO...TU

 

FEBRUÁR:                                                                          

                                                        EURÓPA V ŠKOLE

Motto 60. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012 2013 je EURÓPA OBČANOM - OBČANIA  EURÓPE.  EURÓPA V ŠKOLE je unikátna práve tým, že ponúka každoročne možnosť približne pol miliónu mladých Európanov zapojiť sa súčasne do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. V obvodnom kole súťaže, ktorá sa konala v Medzilaborciach, úspešne reprezentovali svojimi literárnymi a výtvarnými prácami našu školu títo žiaci::

Umiestnenie v obvodnom kole 60.ročníka súťaže Európa v škole ( školskom roku 2012/2013 )

Literárna časť: II. kat. poézia:     3. miesto: Angela Vatraľová VI.A

Výtvarná časť: III. kat. :             1. miesto: René Sivák VIII.B

                                                    2. miesto: Michaela Cinová VIII.B

                                                    3. miesto: Klaudia Šamková VIII.B

Mgr. J. Berezná

FOTO...TU

                                                   VESMÍR OČAMI DETÍ 2013

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila súťaž „Vesmír očami detí 2013“.  V okresoch Svidník a Stropkov zabezpečuje priebeh regionálneho kola tejto súťaže Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, pracovisko Hvezdáreň Roztoky. Vesmír a vesmírne bytosti zaujímajú aj naších žiakov a tak sa zapojili do tejto súťaže svojimi prácami.

Mgr. J. Berezná

FOTO...TU

                                         "Čiriklo" súťaž v speve a tanci

Veselosť, cit pre rytmus, temperament, tanec a spev je pre rómske deti charakteristický.  Dňa 27.2.2013 sa konala v rámci špeciálnych tried súťaž v speve a tanci "Čiriklo" pod vedením Mgr. Verbovej. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov  1.až 9. ročníka. Výkony žiakov hodnotili pedagogičky: Mgr.M.Verbová a vych. N. Humeniková.

Vyhodnotenie:      1. miesto:    A. Faková, V. Čonková IX.B - spev

                            2. miesto:    J. Čonka, F. Cina VI.B- spev

                                               K. Tancošová, D. Siváková, S. Šamková, L. Šamková - tanec

                            3. miesto:    žiaci I.B - spev

Mgr. J. Berezná

FOTO...TU

MAREC:

                                           "Chráňme lesnú zver"

Mesto Stropkov - odbor školstva a kultúry  v spolupráci s okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu vyhlásil 16. ročník výtvarnej súťaže " Chráňme lesnú zver",  zameranej na podporu kladného vzťahu k prírode a ochrane lesnej zveriny.  Do tejto súťaže sa žiaci špeciálnych tried pravidelne zapájajú. Do tohto 16.ročníka  súťaže sme zaslali výtvarné práce žiakov šiestich špeciálnych tried. Aj takouto formou prejavujú žiaci svoj kladný vzťah k prírodnému prostrediu a lásku k zvieratám.

Mgr. J. Berezná

FOTO...TU

                                                      Veľkonočné vajíčko

Vezmem do rúk farbičky,
rozcvičím si ručičky.
Vymaľujem vajíčka,
vložím ich do košíčka.

Každý z nás sa teší na koniec zimy, na jarné slniečko, na Veľkonočné sviatky. Deti zo špeciálnych tried vyfarbili množstvo veľkonočných vajíčok, ktorými vyzdobili svoje triedy i nástenky. Výtvarnú súťaž viedla vych. p. Humeníková. 

Mgr. J. Berezná

FOTO...TU 


                                               MAREC-mesiac knihy

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari,  ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.  O tom, že pekná ,zaujímavá a najmä detská kniha poteší vedia svoje aj žiaci VIII.B. Dňa 20.3.2013 sa konala v tejto triede beseda o detskej knihe, spojená s hlasným čítaním. Besedu viedla tr. uč. Mgr. J. Berezná.

FOTO...TU

                                            ROZPRÁVKOVÁ  KNIHA

Kto by nemal rád rozprávkové knihy? V každej je krásny príbeh a ešte krajšie obrázky. V tomto mesiaci knihy sa žiaci špeciálnych tried  zapojili do súťaže o najkrajšiu ilustráciu rozprávky, či rozprávkovej knihy. Súťaž vyhodnotila Mgr. Kizáková.  Vyhodnotenie:

1. miesto: 4.B - kolektívna práca

2. miesto: S. Šamková 8.B

3. miesto: A. Čonková ŠKD

Výhercom gratulujeme!

Mgr. J. Berezná

FOTO...TU

                                                 Moja najkrajšia rozprávka

V tomto mesiaci sa knižniciam, knihám a zvlášť rozprávkam venuje viac pozornosti. Aj ŠSZČ našej školy zorganizovalo výtvarnú súťaž spojenú s čítaním rozprávok. Deťom sa popoludňajšia akcia veľmi páčila. Najkrajšie práce boli ocenené drobnými cenami.

J. Kostíková a Mgr. Berezná

FOTO...TU

APRÍL:

                                                                      SV. CYRIL A SV. METÓD

Po januárovej vedomostnej súťaži, venovanej 1150. výročiu príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metóda na územie Veľkej Moravy, je tu výtvarná súťaž, ktorú organizuje ZŠ Bukovce. Odkaz solunskych bratov zobrazili vo svojich výtvarných prácach rómski žiaci našej školy, a zaslali sme ich do tejto súťaže. Dúfame, že tieto práce sa budú mnohým páčiť.

Mgr. J.Berezná

FOTO...TU

                                                   PREČO SOM NA SVETE RÁD/ RADA (1994-2013)

Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov našej školy sa zapojili do celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou (19. ročník). Hlavným organizátorom projektu je NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM v spolupráci s
KANCELÁRIOU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY a občianským združením PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA

Cieľom súťaže je:
- zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí so zameraním na legálne drogy (alkohol, tabak, lieky...) a ilegálne drogy;
- posilňovať hodnotový systém mládeže na princípe rovesníckeho pôsobenia; pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja;
- celoštátnou putovnou výstavou iniciovať iné tematické protidrogové edukačné aktivity; prispievať k pozitívnemu zviditeľňovaniu Slovenskej republiky v zahraničí.

Mgr. J. Berezná

FOTO...TU

 

                              VERŠÍK  - súťaž v prednese poézie

Dňa 29.4.2013 sa konal druhý ročník súťaže v prednese poézie v rámci špeciálnych tried. Súťaž pripravila a viedla Mgr. Jana Berezná a Mgr. Katka Medvecová.  Akcie sa zúčastnili žiaci štvrtého a ôsmeho ročníka, povzbudzovali ich šiestaci. Básne, ktoré si žiaci pripravili boli zväčša o jarnom období. Za svoje výkony boli ocenení drobnými cenami.     Gratulujeme!      Vyhodnotenie súťaže:

1. miesto: Nikola Šamková IV.B

2. miesto: Ferko Cina IV.B

3. miesto: Angelika Pelecháčová VIII.B

Cena poroty: Viktória Ferencová IV.B

FOTO...TU
MÁJ:

                        Maľujte a fotografujte s PRIMALEXOM

Žiaci  8.B a 6.B sa zahrali na maliarov a vymaľovali pár krásnych výkresov, ktoré zaslali do výtvarnej a fotografickej súťaže "Maľujte a fotografujte s Primalexom.

Mgr. J. Berezná

FOTO...TU

Bezpečnosť detí na cestách

Dňa 30.5.2013 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila v našom meste na Hlavnej ulici preventívno-výchovná akcia „Bezpečnosť detí na cestách“. Akcie sa zúčastnilo dvanásť žiakov našej školy, dopravný policajt a príslušník OR PZ Svidník kpt. Ing. Jaroslav Gbúr. Deti sa postavili k tejto úlohe naozaj veľmi zodpovedne. Policajno-žiacka hliadka zastavila a skontrolovala asi tridsať osobných a nákladných áut. Všetkých zodpovedných vodičov, ktorí neporušili žiadne predpisy odmenili  vlastnoručne vymaľovaným výkresom a ak sa vyskytli menšie nedostatky, tieto vyriešili dohovorom. Zúčastnení žiaci sa počas priamej konfrontácie dopravných policajtov s vodičmi podrobnejšie oboznámili s prácou polície v teréne. Počas celej akcie mali množstvo otázok súvisiacich s  prácou dopravnej, ale aj poriadkovej polície. Policajti veľmi radi odpovedali  a podrobne vysvetlili deťom aj to, ako sa majú bezpečne pohybovať na cestách či už na bicykli, kolieskových korčuliach , alebo peši. Cieľom tejto akcie bolo aj takouto zážitkovou metódou prispieť k bezpečnosti na cestách, a týmto obmedziť nehodovosť detí. Snímky z akcie sú vo fotogalérii školy. 

 

Ochrana prírody - beseda s lesníkom

 Dňa 30.5.2013 v dopoludňajších hodinách privítali žiaci špeciálnych tried pracovníka štátnych lesov pána Mariána Verbu. V krátkej besede porozprával deťom o ochrane a význame lesov pre život. Beseda bola zaujímavá, žiaci boli zvedaví a  kládli množstvo otázok. Ako zvyčajne doniesol aj malé listnaté a ihličnaté stromčeky, ktoré potom spoločne so žiakmi vysadili v areáli školy. Sľúbili, že sa o ne budú svedomite starať. Snímky z akcie sú vo fotogalérii školy. 

 

JÚN:

 

                                    ČÍTAJME SI...(detský čitateľský maratón)

Dňa 4. júna sa zapojila naša škola do 6. ročníka Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu „Čítajme si....“. V čase od 9:00 do 15:00 sa do projektu zapojilo 173 žiakov tretieho až deviateho ročníka.  Krstnou mamou projektu je spisovateľka  Oľga Feldeková, dohľad nad rekordom má agentúra Slovenské rekordy. Partnermi sú SSK, SAK, Slovenské rekordy, vydavateľstvo Slovart . Podarí sa nám prekonať minuloročný rekord  čítajúcich detí na Slovensku a zapíšeme sa tak do Slovenskej knihy rekordov?

FOTO...TU

                             Divadelné predstavenie - SNEHULIENKA A SEDEM  TRPASLÍKOV

Dňa 11. 6. 2013 zavítalo do našej školy divadlo z Prešova O.Z. "Na doske".A nie hocijaké divadlo. Žiaci špeciálnych tried boli veru poriadne prekvapení, keď namiesto hercov museli hrať trpaslíkov sami. Po rýchlej inštruktáži z nich boli skoro ozajstní herci, naplno sa vžili do svojich rolí a predstavenie mohlo začať. Najviac sa im páčila Snehulienka a cvičenie zvieratiek pri pekných pesničkách.  

FOTO...TU

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria