Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

Akcie MZ ŠT 2015/2016

 

ŠPORTOVÝ DEŇ

Pre naších žiakov špeciálnych tried sme v závere školského roka pripravili na školskom ihrisku rôzne športové stanovištia, kde sa mohli do sýtosti vyšantiť, súťažiť medzi sebou a vyskúšať rôzne netradičné disciplíny. Pre žiakov I. stupňa pripravila program Mgr. Berezná a pre starších žiakov Mgr. Pavlík. Počas celého dopoludnia nám počasie prialo a všetci sme sa výborne zabavili.

RÓMSKA PALETA

SLOVENSKO - krajina v srdci Európy

Motto súťaže:

AJ MY SME EURÓPA ...

Tento rok bol vyhlásený už 8. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl s medzinárodnou účasťou SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY venované historicky prvému predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade EÚ. Do každoročnej výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci pod vedením Mgr. Bereznej a p. Potomovej.

Pojazdné dopravné ihrisko - Dopravné ihrisko v našej škole

2.6.2016 si žiaci I. stupňa zopakovali všetko, čo je potrebné vedieť pri jazde bicykolm, ale aj pri prechádzaní cez cestu.

Dielo tvojich rúk

Cirkevná ZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch a Cirkevná ŠÚV sv. Lukáša v Topoľčanoch  vyhlásila desiaty ročník výtrvarnej súťaže. Do tejto súťaže sme zaslali 3 práce od žiakov 2.B a 5.B (Mgr. Berezná).

DEŇ DETÍ

Počasie nám vyšlo perfektne, nálada bola výborná, bol predsa 1. jún - Deň detí. Žiaci 1.B, 2.B a 3.C strávili celé dopoludnie  vychádzkou, návštevou miestnej ZOO a ochutnaním sladkej zmrzliny. Kiežby takýchto veselých a slnečných dní bolo aj viac.

MAMIN ÚSMEV

Divadelné predstavenie - PSÍČKOVO

V utorok 31.5.2016 sme sa s našími žiakmi zo špeciálnych tried zúčastnili na Činohernom rozprávkovom predstavení Psíčkovo  s prvkami detského muzikálu v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského z Prešova.  Detí nielen pobavilo, ale aj poučilo o tom, ako sa máme správať k zvieratkám, konkrétne k psíkom. Pes je predsa najlepší priateľ človeka.  

DEŇ ZEME

Deň Zeme si žiaci špeciálnych tried pripomenuli 6.5.2016 kreslením na chodník, upratovaním brehov popri rieke Ondava a terénu popri ceste z Bokše do Stropkova. Aj týmto sme chceli prispieť ku krajšiemu, čistejšiemu Stropkovu.

VERŠÍK

Adam v škole nesedel, abecedu nevedel, prišli k nemu líšky, čítali mu z knižky...

Takouto riekankou sa začal ďalší ročník súťaže v recitáci poézie VERŠÍK. Súťaž sa uskutočnla 26.4.2016 v II.B triede a zapojilo sa 10 žiakov z piatich tried. Žiaci boli veľmi svedomite pripravení. Súťaž viedla Mgr. J. Berezná. Porotu, ktorá zhodnotila výkony žiakov tvorili: Mgr. Kostíková, Mgr. Berezná, Mgr. Čabalová a Mgr. Verbová

 

NAJKRAJŠIA ROZPRÁVKA

Marec je už tradične mesiacom knihy. Aj preto sa v marci v špec. triedach čítalo viac príbehov či rozprávok. Každý žiak si po prečítaní príbehu ilustroval svoju rozprávku. Najkrajšie práce zdobia nástenku chodby. Výtvarnú súťaž viedla Mgr. Kostíková.

JAR JE TU...

A s ňou aj sviatky Veľkej Noci. Žiaci špeciálnych tried si vyzdobili triedy a chodby veselými výtvarnými prácam o jari či Veľkej Noci. Na výkresoch sa objavili prvé kvety, motýle ale aj kuriatka, zajačiky a maľované vajíčka. Všetci sa tešíme na teplé luče slnka.

CHRÁŇME LESNÚ ZVER

Do pravidelnej každoročnej výtvarnej súťaže "Chráňme lesnú zver", ktorú organizuje mesto Stropkov sa zapojili žaci 2.B triedy dvomi výtvarnými prácami. /Peter Tancoš a Viktória Cinová/

ČIRIKLO

To, že naši žiaci vedia pekne spievať predviedli v piatok 12.2. na siedmom ročníku súťaže v speve rómskych piesní ČIRIKLO. Postupne vystúpilo desať žiakov 2. až 4. ročníka. Všetky výkony boli ocenené drobnými cenami. Súťaž viadla Mgr. Verbová.

EURÓPA V ŠKOLE

Do dlhodobého projektu EURÓPA V ŠKOLE sa zapojili žiaci špeciálnych tried výtvarnýmí prácami pod vedením Mgr. Mgr. Bereznej.

Vyhodnotenie: Do okresného kola sa zapojili štyri školy okresu. Do celoslovenského kola postúpilo 7 literárnych prác a 13 výtvarných prác. Umiestnenie našich žiakov:

Výtvarné práce: 1. kat., t.111, 2. miesto - Viktória Cinová 2.B

ENERGETIKA 2016

Spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. vyhlásila ďalší ročník tvorivej súťaže Energetika.  Žiaci 1.-5. roč. mali vymyslieť, zhotoviť a zaslať Energeticke pexeso. Návrh mal byť zhotovený podľa vlastnej fantázie žiaka, napriklad na tému úspory energie, alebo jej plytvanie. Do súťaže sa zapojili žiaci špeciálnych tried 2. a 3. ročníka pod vedením Mgr.Bereznej a Mgr. Kostíkovej.

KARNEVAL -Karnevalová maska

Počas januára vytvárali žiaci zaujímavé karnevalové masky, ktoré použili na výzdobu školy, ale aj ako súčasť svojho kostýmu na školskom Karnevale. Výtvarnú súťaž viedla Mgr. Kostíková a Karnevalu sa zúčastnili špeciálne triedy I. stupňa s triednymi učiteľkami. Po tom, ako školáci dostali výpisy známok za I. polrok, prezliekli sa do karnevalových kostýmov a zábava sa mohla začať. Počas troch hodín tancovali a súperili vo veselých súťažiach. Karneval sa nám opäť vydaril.

VIANOČNÁ VETVIČKA

Všetci sa už tešíme na Vianoce, na vianočný stromček, darčeky, na vianočné dobroty a na prázdniny. Žiaci našej školy sa teda pustili aj do výzdoby tried a chodieb školy. Najkrajšie práce žiakov skrášlili nástenky areálu prístavby školy.

MIKULÁŠ K NÁM PRIŠIEL ZAS

Troška v predstihu, ale o to s väčším očakávaním sa tešili naši žiaci na príchod Mikuláša. 4.12. za zvukov príjemnej vianočnej hudby zavítal do našej školy aj so svojimi pomocníkmi anjelikmi. Po krátkom uvítaní mu žiaci zaspievali pekné mikulášske pesničky a zarecitovali riekanky. Za svoje výkony dostali od Mikuláša balíčky so sladkosťami. Ďakujeme!

 

Starí rodičia

V rámci MZ aktivít sa uskutočnila v novembri výtvarná súťaž pod vedením Mgr. Čabalovej. Do súťaže sa zapojili hlavne žiaci nižších ročníkov.

VČELY A VČELÁRI OČAMI DETÍ

Každý z nás má rád sladký medík a tak sme sa opäť zapojili do výtvarnej súťaže o mede a včielkach. Súťaž je súčasťou Stropkovských Dní medu, ktoré sú spojené aj s výstavou medovníčkov a ochutnávkou rôznych druhov medu. Do súťaže prispeli svojimi prácami žiaci pod vedením Mgr. Bereznej.

OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ

Žiaci špeciálnych tried sa zapojili do výtvarnej súťaže "Ochranárik očami detí" Cieľom súťaže je spropagovať činnosť civilnej ochrany a vytvoriť maskota pre civilnú ochranu a tiesňové číslo 112. Do súťaže prispeli svojou kolektívnou prácou žiaci 2.B.

Návšteva cintorína

Je začiatok novembra, čas tichej spomienky na tých, ktorí nás opustili. .Žiaci 1.B, 2.B a 3.C spolu so svojimi učiteľkami navštívili miestny cintorín a zapálili sviečky ako spomienku na všetkých zosnulých.

ČERVENÁ STUŽKA

Do tohtoročného projektu Červená stužka sa zapojili žiaci špeciálnych tried výrobou pohľadníc /Mgr. Berezná/ a vytvorením živej červenej stužky, do ktorej sa zapojili aj učitelia školy.

ŠARKANY

Je tu jeseň a teda aj čas šarkanov. O tom, že v špeciálnych triedach sú veľmi šikovné deti svedčia aj ich krásne výtvarné práce a výrobky. So svojimi farebnými  šarkanmi sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú viedla Mgr. E. Kobaková. Najkrajšie práce zdobia priestory špeciálnych tried.

HOVORME O JEDLE

CHUTNÉ MAĽOVANIE

Žiaci špeciálnych tried /2.B, a 3.C,/ sa zapojili do projektu "Hovorme o jedle" svojimi výtvarnými prácami " Chutné maľovanie"

ZÁLOŽKA DO KNIHY

V tomto roku sa uskutočnil už 6. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy s témou - Múdrosť ukrtá v knihách. Žiaci našej školy vyrobili 200 záložiek a zaslali ich partnerskej škole do Spišskej Novej Vsi.  Pred výrobou záložiek sme prečítali pekné rozprávky. Dúfame, že sa našim novým priateľom v Spišskej budú naše záložky páčiť a že skončia v ich obľúbenej  knižke.

JESEŇ V ŠKOLE

Každoročne je prvá výtvarná školská súťaž venovaná krásnej farebnej jeseni. Tohto roku sa do nej zapojili žiaci špeciálnych tried pod vedením Mgr. Kobakovej, Mgr. Medvecovej, Mgr. Bereznej a pani vych. Potomovej. Súťaž viedla pani učiteľka Mgr. K. Medvecová. Najkrajšie práce zdobia chodbu špeciálnych tried.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria