Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

MZ ŠT

Členovia MZ ŠT

Riaditeľ školy:

Ing. Daniela Vatraľová - riaditeľka školy

Zástupca RŠ pre špeciálne triedy: 

Mgr. Štefan Kmiť - zástupca riaditeľky školy

Vedúca MZ:

Mgr. Jana Berezná

Členovia MZ:              

Triedna učiteľka  6.B - Mgr. Erika Kobaková
Triedna učiteľka  7.B - Mgr. Jana Berezná

Triedna učiteľka  8.B - Mgr. Mária Verbová
Triedna učiteľka  8.C - Mgr. Jana Berezná ml.
Triedna učiteľka  9.B - Mgr. Mária Čabalová

Mgr. Katarína Smaržiková
Mgr. Štefan Kmiť

Akcie a súťaže 2014/2015

LABYRINT

Na našej škole sa uskutočnil výchovný koncert "Labyrint" , ktorý sprostredkovala agentúra AMOS z Banskej Bystrice. Deti sa dozvedeli nenásilným, pútavým spôsobom o probléme šikanovania, diskriminácie a intolerancie . Koncert trval takmer hodinu.  Realizátori koncertu deti vedeli zaujať, mali k divákom výborný prístup. Program pozostával nielen z hudby, ale aj z hovoreného slova zameraného na šikanovanie, boj proti rasizmu a závislostí, ako aj proti škodlivosti internetu a celkovo proti násiliu v akejkoľvek forme. Súčasťou programu boli aj otázky a úlohy pre žiakov, ktoré boli odmenené.

CHRÁŇME LESNÚ ZVER

Každoročne sa zapájajú žiaci špeciálnych tried do výtvarnej súťaže Chráňme lesnú zver, ktorú vyhlasuje mesto Stropkov ,ako súčasť 18. ročníka chovateľskej prehliadky poľovníkov. Do súťaže sa zapojili špeciálne triedy: 6.B (p. Potomová). 9.B a 1.B ( Mgr. Berezná),

Marec - mesiac knihy

Keď mám peknú knížku v ruke...

https://zshrnciarskastropkov.edupage.org/photos/album/251/img001.jpg

Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča, ide budiť včielku, lienku, na konárku vtáča... Bol raz jeden vrabčiak malý, Čimčarom ho iba zvali. Večne kríkal: Čimčara!, a žil iba od jara..

9.3.2015 sa žiaci 1. stupňa špeciálnych tried zúčastnili besedy v Mestskej knižnici v Stropkove. Išlo o zážitkové čítanie knihy Ľ. Podjavorinskej: Čin-Čin. Po prečítaní príbehu o malom vrabčiakovi  nasledovali hádanky a potom premietanie rozprávky. Deti boli nadšené a tak nečudo, že sa im ani nechcelo naspäť do školy. Sľúbili však, že nakreslia všetko, čo sa im na rozprávke páčilo a obrázky donesú do mestskej knižnice. Ďakujeme pani Škurlovej, ktorá túto akciu v mestskej knižnici pre nás pripravila.

ČIRIKLO

Ako je už tradíciou, v špeciálnych triedach sa konal štvrtý ročník speváckej súťaže Čiriklo. Tohto roku sa do súťaže zapojilo šesť tried: 1.B, 2.B, 2.C, 3.B, 4.B, 6.B (spolu 11 žiakov). V príjemnej atmosfére, ktorú pripravili učiteľky Mgr. Verbová a Mgr. Čabalová súťažili žiaci v sólovom speve. Zazneli pekné ľudové piesne ale i temperamentné rómske piesne. V úvode aj po vyhodnotení si zaspievali všetci prítomní žiaci spoločne známe rómske hity. Po odspievaní súťažiacich vybrala porota zložená z pedagógov najlepších. Zhodli sa na tom, že tohto roku boli výkony žiakov na rovnakej úrovni, teda zvíťazila pekná pieseň a aj všetci účinkujúci. Ich snaha a výkony boli ocenené peknými cenami. Gratulujeme.

Vesmír očami detí

Každé dieťa láka neznámy svet vo vesmíre. Aj preto sa žiaci našej školy každoročne zapájajú do súťaže Vesmír očami detí. Do výtvarnej súťaže sa zapojili: 9.B, 6.B, 2.C a 1.B.

Neznámy svet hmyzu

V týždni od 16. do 20. februára sa žiaci našej školy s pedagógmi  zúčastnili edukačnej výstavy makrofotografii Neznámy svet hmyzu. Na krásnych farebných fotografiách mohli žiaci pozorovať drobné živočíchy v ich prirodzenom prostredí, a navyše viac zblízka ako to dokáže bežné ľudské oko. Autormi výstavy bola skupina fotografov: Matúš Cichý, Štefan Ďuraš, Jozef Potoma, Kristián Potoma a Jozef Šeršeň. Ďakujeme za krásne zážitky.

EURÓPA V ŠKOLE

Žiaci špeciálnych tried sa pravidelne zapájajú do projektu Európa v škole. Tohto roku sa do súťaže zapojili svujimi prácami žiaci 1.B, 2.C, 6.B a 9.B. Pri práci im pomáhali učiteľky: Bc. Kostíková, Mgr. Berezná, vych. Potomová a Mgr. Kobaková.

KARNEVAL - Najkrajšia karnevalová maska

Už mesiac pred karnevalom si žiaci prvého stupňa špec. tried pripravovali rôzne škrabošky, masky a karnevalové čiapky. Konečne v piatok 6.2. sa konal v malej telocvični školský karneval. Zúčasnili sa ho žiaci 1. až 3. ročníka. Pri veselej hudbe si zatancovali, zaspievali aj zasúťažili. Pestré masky tancovali celé dopoludnie so svojimi triednymi učiteľkami. Tie majkrajšie masky a aj výtvarné práce boli ocenené sladkou odmenou.

Moje Vianoce

Výtvarnou prácou žiačok deviateho ročníka sme sa zapojili do súťaže NP Prined Prešov. Decembrovou témou boli "Moje Vianoce".

VIANOČNÁ VETVIČKA

Vianoce už prišli... Všetci sa tešíme na najkrajšie sviatky roka, na stromček, darčeky. Deti špec. tried vyzdobili svojimi prácami všetky nástenky, chodby, triedy, nakreslili najkrajšie vianočné vetvičky a stromčeky.

ZDRUŽENIE KORYTNAČKY

Žiaci špeciálnych tried sa zapojili svojimi výtvarnými prácami do 16. ročníka výtvarnej súťaže profesora Karola Ondrejičku. Pod vedením učiteliek Mgr. Kobakovej, Mgr. Bereznej a pani Potomovej vytvorili naozaj krásne práce.

ÚCTA K STARŠÍM

Celý mesiac kreslili žiaci obrázky o tom, ako ľúbia svojich dedkov a babky. Výtvarnú súťaž viedol Mgr. Pavlík. Tie najvydarenejšie práce zdobia chodby špeciálnych tried.

ŠARKANY

K jeseni patria neodmysliteľne aj šarkany. Tých najkrajších namaľovali žiaci špec. tried vo výtvarnej súťaži, ktorú viedla Mgr. Medvecová.

Vyhodnotenie: 1. miesto: J. Olach 2.C

                       2. miesto: P. Tancoš 1.B

                       3. miesto: F. Cina 6.B

                       4. miesto: D. Siváková 9.B

                       5. miesto: trieda 5.B

 

Červené stužky

Do ôsmeho ročníka celoslovenskej kampane "ČERVENÉ STUŽKY" sme sa zapojili doteraz týmito aktivitami:

 Pohľadnica: Červená stužka /Mgr. Berezná 9.B , p. Potomová 6.B/

Bocian biely - vták roka 2014

Slovenská ornitologická spoločnosť vyhlásila tohto roku výtvarnú súťaž na tému:  Bocian biely  - vták roka 2014. Za špeciálne triedy sa zapojili žiaci 9.B - 4. prácami /Mgr. Berezná/ a žiaci 7.B - 2. prácami /pani Potomová/. Tešíme sa na vyhodnotenie.

Záložka do knihy spája školy

Tohtoročnou témou záložiek je : Moja obľúbená kniha. Do projektu sa zapojili všetky špeciálne triedy našej školy. Našou partnerskou školou je ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši.

Integráčik - odbor CO a KR

Cieľom súťaže je hravou formou oboznámiť deti v  školách s integrovaným záchranným systémom s dôrazom na správnu komunikáciu pri volaní na linku tiesňového volania 112 v prípade vzniku ohrozenia alebo mimoriadnej udalosti, motivovať detskú fantáziu a prostredníctvom detských kresieb zistiť, ako si predstavuju svojho „Integráčika“. Do súťaže sa zapojili žiaci 9.B pod vedením Mgr. Bereznej tromi prácami.

Farby jesene

Pestrými farbami jesene vymaľovali žiaci špec. tried množstvo krásnych obrázkov, ktorými vyzdobili nástenky, triedy a chodby školy. Výtvarnú súťaž MZ viedla Mgr. Kobaková. Vyhodnotenie: 1. miesto: Patrik Tokár 6.B

                                                                                                               2. miesto: Diana Siváková 9.B

                                                                                                               3. miesto: žiaci 1.B

Cesta rozprávkou

13.9.2014 sme navštívili mestskú knižnicu v Stropkove. Žiaci 1.B a 2.C spolu s triednymi učiteľkami prežili pekné popoludnie naplnené hádankami, riekankami a rozprávkami. V čitárni knižnice sa im veľmi ochotne venovala pani Škurlová, za čo jej srdečne ďakujeme.

Akcie 2013/2014

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria