Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

Plán PK 2. stupeň

Obsahové zameranie zasadnutí PK 5.-9. ročník v šk. roku 2019/2020

Časový plán zasadnutí

1.zasadnutie:

- návrh plánu práce,  jeho prerokovanie a schválenie

- rozdelenie úloh členom PK

- vypracovanie  a doplnenie iTVVP

- kontrola TVVP

- súťaže a projekty

- diskusia

 2.zasadnutie:

- kontrola opatrení

-príprava žiakov na súťaže

- aktuálne problémy

-práca s talentovanými a s integrovanými žiakmi

- kontrola dodržiavania TVVP

- vyhodnotenie vstupných testov zo SJL a MAT

- diskusia

 3.zasadnutie:

- vyhodnotenie polročných testov zo SJL a MAT a súťaží

- kontrola  plnenia UO a TVVP

- ťažkosti vo výučbe jednotlivých predmetov

- vyhodnotenie súťaží a celoštát. testovania žiakov 9.r. v SJL a MAT

- vyhodnotenie súťaži

- diskusia

 4. zasadnutie:

- zhodnotenie celoročnej práce PK

- námety na skvalitnenie práce PK

- návrhy do plánu práce PK na šk. r. 2020/2021

- diskusia

 

Plán práce je otvorený dokument, ktorý je možné upravovať podľa potrieb.

 

Plán práce PK vypracovala : Mgr. J. Fedoríková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria