Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

Akcie MZ ŠT 2018/2019

VERŠÍK

Marec je mesiacom knihy a preto sa každoročne v špeciálnych triedach koná medzitriedna súťaž v recitácii. Tohto roku hodnotila spolu s Mgr. Bereznou aj porota vytvorená z žiakov jednotlivých tried. Po prekonaní trémy a  krásnych výkonoch sme sa zhodli na výsledkoch: na prvých troch miestach sa umiestnili s rovnakým počtom bodov žiaci:  Pavol Mucha, Natálka Olahová a Vaneska Olachová. Gratulujeme!

PRÁCA MOJICH SNOV

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ vyhlasuje prvú súťaž v roku 2019 pod názvom „Práca mojich snov“. Cieľom súťaže je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a predovšetkým u starších žiakov posilniť povedomie o dôležitosti voľby povolania ako aj uvedomenia si potreby adekvátneho vzdelania. Do súťaže prispeli svojimi výtvarnými prácami žiaci 4.B a 5.B.

CHRÁŇME LESNÚ ZVER 2019

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Stropkov Mesto Stropkov — odbor školstva a kultúry vyhlásili ďalší ročník výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili svojimi výtvarnými prácami žiaci 4.B a 5.B. Tešíme sa na výstavu výtvarných prác v kultúrnom stredisku mesta.

VESMÍR OČAMI DETÍ 2019

Žiaci naše školy sa zapojili do XXXIV. ročníka celoslovenskej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorú vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Pravidelne sa práce našich žiakov umiestňujú na popredných miestach. Do súťaže tentoraz prispeli svojimi výtvarnými prácami žiaci 4.B, 5.B, 6.C, 8.B.

Pečieme medovníčky /V.B/

„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

 

V okresnej výtvarnej súťaži organizovanej Okresným úradom v Stropkove - odbor krízového riadenia CO sa umiestnili žiaci V. B na popredných miestach: 1. miesto: Vaneska Olachová

                                                                                    2. miesto: Natália Oláhová

                                                                                    3. miesto: Matúš Vaňko

Gratulujeme!  

 

Betlehém očami detí

Žiaci V.B pravidelne každoročne vyrábajú a zdobia betlehém, prispievajú svojim dielkom do medzinárodnej súťaže "Betlehem očami detí".

Mikulášska nádielka

Aj k nám do špeciálnych tried konečne zavítal Mikuláš.

 

Živá červená stužka

1. december je venovaný boju proti drogám. V rámci kampane "Cervené stužky" sa žiaci špeciálnych tried zapojili do vytvorenia živej červenej stužky.

 

Včely a včelári očami detí

Každoročná oslava včeliek a včelárov sa neobišla bez krásnych výtvarných prác naších žiakov. Do súťaže sa zapojili triedy: IV.B, - Mgr. Kobaková, V.B. - Mgr. Berezná a VI.C -Mgr. Kundrátová

List pre Ježiška

Všetky deti sa tešia na Vianoce a tak aj naši najmladší žiaci vo veľkom očakávaní vianočných sviatkov napísali a nakreslili Ježiškovi svoje listy.  Do súťaže sa zapojili triedy: IV.B, - Mgr. Kobaková, V.B. - Mgr. Berezná a VI.C -Mgr. Kundrátová.

Rómska paleta 2018

 V týchto jesenných dňoch prebehlo vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Rómska paleta, ktorú organizuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade. Do súťaže sa zapojili traja žiaci: V. Olachová, V. Cinová, K. Olach - V.B.(Mgr. J. Berezná), ktorí boli ocenení Čestným uznaním spomedzi asi 900 výtvarných prác. Gratulujeme!

Dušičkový november

V týchto novembrových dňoch si spomíname na zosnulých známych i neznámych. Žiaci špeciálnych tried navštívili miestny cintorín, kde pri novom pamätníku zapálili sviečku aj pochovaným vojakom z obdobia I. svetovej vojny.

Športom pre Červené stužky

V rámci 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa 9. novembra 2018 uskutočnil medzitriedny futbalový a florbalový turnaj. Organizovaním tejto športovej akcie sme sa zapojili do súťaže Športom pre Červené stužky so zámerom zvyšovania povedomia o nebezpečenstve šírenia ochorenia AIDS. Do aktivity sa zapojili žiaci piatich špeciálnych tried.

Výstava králikov, hydiny a vtáctva pod vlekom

Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci špeciálnych tried so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili 14. ročníka oblastnej výstavy králikov, hydiny a exotického vtáctva, ktorá sa konala v areáli Pod vlekom. Videli sme množstvo krásnych i zaujímavých zvierat, navyše sme si ich mohli aj pohladkať. Táto výstava bola ukážkou neľahkej práce miestnych chovateľov. Ďakujeme, bol to úžasný zážitok.

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřiho Mahena v Brne vyhlásili už 9. ročník projektu „Záložka do knihy spája školy“. Tento projekt je našou pravidelnou a dlho očakávanou tvorivou aktivitou spojenou so začiatkom školského roka. Už po slávnostnom otvorení školského roka boli žiaci zvedaví na hlavnú tému záložky. A tá nás tento rok veľmi potešila. Boli to: „Rozprávky, bájky a povesti“ a tie predsa všetky deti zbožňujú. Vždy s napätím čakáme, ktorá škola nám bude pridelená ako partnerská a aká bude spolupráca s ňou. Tento rok sa ňou stala Základná škola Beňuš v Banskobystrickom kraji. A tak sme čítali, rozprávali sme sa o príbehoch a rozprávkových postavách. Starší žiaci vytvárali záložky na hodinách literatúry a výtvarnej výchovy, mladší žiaci okrem vyučovania i v školskom klube, kde si čítali zaujímavé príbehy, čo ich motivovalo k činnosti. Pri výrobe záložiek žiaci použili rôzne techniky a materiály, záložky vyrábali s láskou a vierou, že potešia kamarátov partnerskej školy.

Tento týždeň „HOVORME O JEDLE“

V šiestom ročníku týždňa HOVORME O JEDLE pre nás organizátori - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách pripravili od 15. do 19. októbra tieto aktivity: súťažno-vzdelávaciu aktivitu „Hovorme o jedle“, literárnu súťaž „Kúzlo dobrého jedla“, výtvarnú súťaž „Chutné maľovanie“ a fotografickú súťaž „Očami gurmána“. Do všetkých štyroch aktivít sa žiaci našej školy tvorivo zapojili. Krájali, varili, ochutnávali, servírovali, kreslili, maľovali, ale aj písali a fotografovali. Všetko sa točilo len okolo jedla. Avšak, ani  najlepšie  jedlo na svete však nemusí byť to najzdravšie. V dnešnej dobe často zabúdame na dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny, rýb, pitie čistej vody... Zabúdame na to, aké dobré a kvalitné sú naše slovenské potraviny.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria