Navigácia

ČO VÁM NAŠA ŠKOLA PONÚKA: FOTO ŠKOLY VIDEA Z AKCIÍ ŠKOLY PROJEKTY ŠKOLY ČO SME ZREALIZOVALI ÚSPECHY ŠKOLY HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ABSOLVENTI NAŠEJ ŠKOLY

O škole

ABSOLVENTI NAŠEJ ŠKOLY

V školskom roku 2008/2009 si naša škola pripomenula 50. výročie svojho založenia.

Chceli by sme zrekapitulovať jej úspechy, ale aj neúspechy, prekonávanie prekážok, šťastné i smutné dni a roky...

 

Najdôležitejšou zložkou školy je výchovno-vzdelávací proces, ktorému venujeme maximálnu pozornosť, o čom svedčí mnoho úspechov našich bývalých a súčasných žiakov.

Výsledkom práce učiteľov našej školy je rad odborníkov v mnohých profesiách.

Spomenieme aspoň tých, ktorých poznáme z rozprávania našich terajších, alebo bývalých učiteľov.

 

Takými sú:

 

Doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. docentka Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, členka krajského výboru matematickej olympiády pre kategóriu P- programovanie.

PhDr. Vladimír Oláh - básnik, ktorý v súčasnosti žije v Prahe, kde sa zúčastňuje na rôznych kultúrnych spoločenských aktivitách: Helsinský výbor, Nadácia Tolerancia, komisia Ekumenickej rady cirkvi pre evanjelizáciu a pastoráciu Rómov.

Prof. Ing. Daniela Marasová ( Flešárová ), CSc. - Od roku 1995 – pedagogická pracovníčka na Fakulte BERG, od roku 1992 - pedagogická pracovníčka a z časti ako výskumná pracovníčka na Baníckej fakulte TU v Košiciach (teraz Fakulte BERG TU v Košiciach) , od roku 2003 je profesorkou v odbore Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie. 1. apríla 2003 bola vymenovaná prezidentom za docentku.

Mgr. Lujza Kavková Dvorak - výtvarná a módna návrhárka, ktorá sa zúčastnila 10. svetového šampionátu v tvorbe umeleckých sôch na Aljaške.

Peter Kocák - akademický maliar, grafik, venuje sa voľnej grafike, ex libris, jeho doménou je technika suchá ihla, lept, mezzotinta, linoryt, drevorez, maľba, fotografia, logotyp, je zberateľ japonskej a čínskej grafiky, ex libris a kaligrafie. Samouk japončiny. Člen SVU - Slovenská výtvarná únia, PER SPEKTRUM – Spolok profesionálnych výtvarných umelcov Prešov, DEG - nemecký spolok grafikov a zberateľov exlibris, Berlín, Nemecko. Od roku 1989 - pedagóg na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra výtvarnej výchovy a umenia, prednáša grafiku, kresbu, dekoratívnu kompozíciu, písmo a základy kaligrafie.

RNDr. Eugen Kováč - Junior profesor aplikovanej Mikroekonómie a manažmentu na univerzite v Bonne (Nemecko). V roku 2007 získal Ph.D. ekonómie, (Centrum pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium - CERGY, Karlova Univerzita Praha), a v roku 2002 RNDr. matematiky na fakulte matematiky fyziky a informatiky - FMPI, (Komenského univerzita v Bratislave).

Ing. Arch. Emil Makara - interiérový architekt

Jozef Kožlej - slovenský profesionálny futbalista, v súčasnosti hráč Thrasyvoulos.

Akad. soch. Milan Remeta - pracuje aj ako pedagóg na základnej umeleckej škole v Bratislave.

Ing. Pavel Prokopovič - je poslancom NR SR od roku 2006. V minulosti pôsobil ako minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, bol predsedom Únie živnostníkov.

Milan Karaman - akademický maliar, v súčasnosti pôsobí v Čechách

PhDr. Edita Vološčuková odborná asistentka na katedre výtvarnej výchovy a umenia na Prešovskej univerzite.

 

Škola, s ktorou si aj my pripomíname polstoročie od jej vzniku, utvorila ideálne podmienky pre vzdelávanie a výchovu mnohých generácií. Na tejto neľahkej práci sa podieľalo mnoho pedagogických aj nepedagogických kolektívov, ktorí v tejto škole pôsobili. Výsledkom ich práce je ohromné množstvo vynikajúcich ľudí, ktorí sa už dlhé roky podieľajú na zveľaďovaní našej spoločnosti. V mestách po celej našej vlasti, ale tiež v zahraničí pôsobia ako uznávaní vedci, umelci, lekári, učitelia, inžinieri, právnici, spisovatelia, maliari a poprední politickí činitelia, ktorí sú najlepším dôkazom jej intenzívneho pulzujúceho života počas týchto desaťročí.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria