Navigácia

ČO VÁM NAŠA ŠKOLA PONÚKA: FOTO ŠKOLY VIDEA Z AKCIÍ ŠKOLY PROJEKTY ŠKOLY ČO SME ZREALIZOVALI ÚSPECHY ŠKOLY HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ABSOLVENTI NAŠEJ ŠKOLY

O škole

ÚSPECHY ŠKOLY

    Po dlhé roky svojho trvania škola zaznamenala množstvo úspechov v rôznych oblastiach. Sústavne výborné výsledky dosahuje v súťažiach slovenského jazyka v prednese poézie a prózy, vo vlastnej literárnej tvorbe. Zo všetkých spomenieme aspoň niekoľko z posledných rokov: Literárny a výtvarný Trenčín (1997 - 1999) vydal žiak Imrich Makó zbierky básní, Šaliansky Maťko (2000) žiačka 6. ročníka V. Vatraľová sa zúčastnila celonárodného kola v Šali, Rozprávkové vretienko (1995, 1996, 1997,1998) žiačky A. Verbová, S. Gajdošová, I. Kohútová, V. Vatraľová sa zúčastnili celonárodných kôl v Bratislave.
    Aj v iných súťažiach dosahujú žiaci popredné miesta v okresných a krajských kolách. Po dlhé roky dosahuje škola vynikajúce výsledky v celoštátnych súťažiach: matematických - úspešní riešitelia krajského kola boli: E. Kováč, F. Galčík, I. Bobák; prírodovednej - Poznaj a chráň, v biologickej olympiáde, Slávik Slovenska, Žemplin špiva - Miriama Frajtková atď.
    Dlhoročnou tradíciou školy je príprava žiakov na zdravotnícku súťaž Mladých zdravotníkov. Každoročne  sa v oblastných kolách obsadzovali popredné umiestnenia. Najväčší úspech sme dosiahli v šk. roku 2000/2001, kedy mladí zdravotníci získali 1. miesto v oblastnom i krajskom kole a 3. miesto v celoslovenskom kole.
    Rozvoju talentovaných žiakov, ich účastí v rozličných súťažiach, škola venovala a aj venuje maximálnu pozornosť.

    Škola je zapojená do týchto celonárodných projektov:

Škola otvorená všetkým - projekt inkluzívnej edukácie,
PRINED - projekt inkluzívnej edukácie,

Strom života - náročné prieskumnícke úlohy si žiaci plnia už piaty rok,
Škola podporujúca zdravie - od 1. septembra 1999 získaním certifikátu bola prijatá za člena národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike,
Správaj sa normálne – projekt zameraný na zvyšovanie právneho vedomia žiakov a ich sociálneho správania,
Infovek - Otvorená škola - projekt zameraný na informatizáciu širokej verejnosti,
Digitálni štúrovci - podpora vzdelávacích aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií špecifických skupín obyvateľstva,
Škola budúcnosti - cieľom projektu je skvalitnenie systému výučby na základných a stredných školách s podporou informačných a komunikačných technológií. Prostredníctvom e-learningového portálu môžu zúčastnené školy komunikovať a navzájom si vymieňať vypracované výukové materiály. Aplikácia umožňuje učiteľom vytvárať a prideľovať testy a výukové materiály konkrétnym študentom, celým triedam alebo skupinám študentov. Po prihlásení môžu vo virtuálnej triede študovať pridelené materiály, vypracovávať úlohy a komunikovať s učiteľmi. Rodičia si môžu pod vlastným prihlasovacím menom a heslom kedykoľvek overiť študijné výsledky svojich detí.

 

Významní absolventi školy:
M. Sušinová - operná speváčka
I. Makó - básnik
P. Sivák - redaktor TV Markíza
J. Kožlej - reprezentant Slovenska vo futbale
Lujza Flešár - Kafka - módna návrhárka
P. Kocák - akademický maliar
P. Nicz - akademický maliar
P. Karaman - akademický maliar
M. Čurilla - architekt
J. Makara - architekt

 
 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria