Navigácia

ČO VÁM NAŠA ŠKOLA PONÚKA: FOTO ŠKOLY VIDEA Z AKCIÍ ŠKOLY PROJEKTY ŠKOLY ČO SME ZREALIZOVALI ÚSPECHY ŠKOLY HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ABSOLVENTI NAŠEJ ŠKOLY

O škole

ČO SME ZREALIZOVALI

V šk. r. 2015/2016

 • bola daná do užívania nová plynová kotolňa,
 • bol odstranený poškodený a ohrozujúci stromový park,
 • vysadili sme 80 nových stromčekov,
 • zrealizovali sme chodník k školskej kuchyni,
 • opravili sme odkvapové žľaby a strešnú krytinu v bloku A nad kuchyňou, učebňou a v prístavbe školy,
 • v rámci projektu na obnovu a výstavbu telocviční sme zakúpili:
  prenosné volejbalové ihrisko, basketbalové koše na vonkajšie ihrisko, futbalové bránky na vonkajšie ihrisko, florbalové bránky, činky do posilňovne.

 

V šk. r. 2014/2015

Boli zakúpené:

 • náter Smat Wall paint do 1 triedy,
 • lavice – 24 ks,  48 stoličiek,
 • učiteľské katedry 20 ks,
 • 1 počítač pre administratívne účely - jedáleň,
 • 3 počítače pre výchovného poradcu a kabinety,
 • 2 stroje na papier do WC,
 • dávkovače mydla – 3ks,
 • pomôcky do špeciálnych tried, ŠKD,
 • garniže do 4 tried,
 • vstavané skrinky do tried 2. – 4. ročníka,
 • šatňové skrinky – 6 ks,
 • práčka pre jedáleň,
 • el. varný kotol do kuchyne,
 • rezací stôl do kuchyne,
 • zmäkčovač vody do školskej jedálne,
 • jedálenské stoly – 12 ks,
 • chodníkové kocky k bloku C.

Po materiálno-technickej stránke od 1. 09. 2014 do 31. 8. 2015 bolo vykonané:

 • zakúpenie a výmena 9 radiátorov v špeciálnych triedach, v kabinete šp. tried, WC dievčat blok B,
 • výmena opotrebovaných a nefunkčných ventilov k radiátorom,
 • oprava strešných svetlíkov, strešnej krytiny a odtokov na prístavbe školy,
 • oprava kanalizácie a soc. zariadení,
 • oprava el. kotla, umývačky riadu, el. robota a práčky v šk. kuchyni,
 • oprava poškodených omietok, malieb a vymaľovanie tried,
 • oprava školského nábytku (skrine, lavice, stoličky, šatňové skrinky...),
 • oprava a hygienická maľba v kuchyni a suteréne,
 • pravidelná kosba a údržba športového areálu a detského ihriska,
 • oprava poškodeného oplotenia areálu školy,
 • vymaľovanie časti oplotenia areálu,
 • boli zriadené učebne techniky a školskej kuchynky,
 • vymenené vodovodné batérie 4 ks,
 • chodník z kociek k prístavbe školy. 

 

V šk. r. 2013/2014

Boli zakúpené:

 • keramické tabule do 2 tried,
 • lavice – 5 ks,  10 stoličiek,
 • lavičky do priestorov chodby – 6 ks,
 • 8 lavíc a 16 stoličiek do učebne informatiky,
 • 30 stoličiek do multimediálnej učebne a školskej knižnice,
 • 1 počítač pre administratívne účely,
 • 2 stroje na papier do WC učiteľov,
 • dávkovače mydla – 3ks,
 • pomôcky do špeciálnych tried, ŠKD,
 • garniže do 11 tried a kabinetu 1. – 4.,
 • závesy do triedy 1. ročníka,
 • pracovné stoly do kabinetu 1. – 4.,
 • kosačka trávy.

Po materiálno-technickej stránke od 1. 09. 2013 do 31. 8. 2014 bolo vykonané:

 • úprava miestnosti pre ŠKD a 1. ročníka,
 • zakúpenie a výmena 11 radiátorov v špeciálnych triedach, učebni informatiky, v kabinete výchovného poradcu, zástupcovne a posilňovne,
 • výmena opotrebovaných a nefunkčných ventilov k radiátorom,
 • oprava strešných svetlíkov, strešnej krytiny a odtokov na prístavbe školy,
 • oprava kanalizácie a soc. zariadení,
 • oprava el. kotla, umývačky riadu, el. robota a práčky v šk. kuchyni,
 • kompletná rekonštrukcia učebne informatiky,
 • oprava poškodených omietok, malieb a vymaľovanie tried,
 • oprava školského nábytku (skrine, lavice, stoličky, šatňové skrinky...),
 • oprava a hygienická maľba v kuchyni a suteréne,
 • pravidelná kosba a údržba športového areálu a detského ihriska,
 • oprava poškodeného oplotenia areálu školy. 

 

V šk. r. 2012/2013

Boli zakúpené:

 • keramické tabule do 2. tried,
 • lavice – 5 ks,  10 stoličiek,
 • 15 stohovateľných stoličiek do tried pre učiteľov a zborovne,
 • 3 počítače pre administratívne účely,
 • 3 wifi hotspoty,
 • stroj na papierové utierky do WC učiteľov,
 • uteráky do kabinetov,
 • pomôcky do ŠKD.

 

Po materiálno-technickej stránke od 1.12.2012 do 31.8.2013 bolo vykonané:

 • zriadenie miestnosti pre sledovanie TV a DVD v knižnici,
 • zakúpenie a výmena 2 radiátorov v knižnici a na chodbe,
 • oprava strešných svetlíkov na prístavbe školy,
 • oprava kanalizácie a soc. zariadení,
 • oprava kanalizačnej stúpačky potrubia v suteréne – kotolni,
 • oprava merača na plynovom kotly,
 • oprava el. kotla v šk. kuchyni,
 • oprava el. rozvodov a osvetlenia v zborovni,
 • montáž chýbajúceho osvetlenia v triede I. A,
 • výmena podlahovej krytiny v triede IX. B v prístavbe,
 • zriadenie posilňovne, oprava omietok, vymaľovanie a montáž umývadla a vodovodnej batérie,
 • oprava poškodených omietok a malieb a kompletné vymaľovanie dvoch tried a zborovne,
 • oprava školského nábytku /skrine, lavice, stoličky, šatňové skrinky.../,
 • oprava a hygienická maľba sociálnych zariadení,
 • pravidelná kosba a údržba športového areálu a detského ihriska,
 • oprava poškodeného oplotenia areálu školy. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria