Navigácia

ČO VÁM NAŠA ŠKOLA PONÚKA: FOTO ŠKOLY VIDEA Z AKCIÍ ŠKOLY PROJEKTY ŠKOLY ČO SME ZREALIZOVALI ÚSPECHY ŠKOLY HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ABSOLVENTI NAŠEJ ŠKOLY

O škole

ČO VÁM NAŠA ŠKOLA PONÚKA:

 • bezplatné stravovanie v našej školskej jedálni pre všetkých žiakov našej školy na 1. stupni, 0,20 centov mesačne na 2. stupni (ušetríte 200€),
   
 • zdarma nákup učebných pomôcok 2 - krát v školskom roku (zošity, perá, ceruzky, pravítka, farbičky... ušetríte 33€),
   
 • žiadne poplatky pri zápise do 1. ročníka,
   
 • zameranie na výučbu žiakov zo SZP a žiakov so ŠVVP 
   

 • úhrada cestovného pre žiakov z obcí Veľkrop, Vyšná Olšava, Potoky,
   
 • Školský klub detí do 16:30 hod.,
   
 • Centrum voľného času s bohatou krúžkovou činnosťou,
   
 • multimediálnuinformatickú učebňu s interaktívnymi tabuľami a vysokorýchlostným internetom,
   
 • knižnicu audiovizuálnu učebňu
 • športovýoddychový areál s hojdačkami, vláčikom...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria