Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

Akcie MZ ŠT 2017/2018

 

Prevencia detskej kriminality

Nielen v škole sa máme správať slušne. O tom, ako bezpečne stráviť letné prázdninové dni prišli poučiť žiakov  pracovníci OOPZ v Stropkove. Hlavnou témou prednášky bolo zameranie na prevenciu voči kriminalite, šikanovaniu, užívaniu návykových látok a správania sa počas prázdnin.

POSÁDKOVÝ DEŇ DETÍ

Deň detí prežili žiaci špeciálnych tried našej základnej školy v tohto roku trocha netradične. Dňa 1. júna sa zúčastnili Posádkového dňa detí na vrtuľníkovom krídle v Prešove - Nižnej Šebastovej. Vojaci otvorili hangáre a predstavili verejnosti  množstvo pozemnej i leteckej techniky. Spolu s učiteľmi si žiaci pozreli ukážku výcviku  psov, ukážky sebaobrany i boj z blízka. Pri ukážke zásahu proti požiarom  hasiči vytvorili deťom trávnik plný peny, z ktorej sa veľmi tešili a na ktorej sa poriadne vyšantili. Na oblohe pozorovali prelety rôznych typov vrtuľníkov, mali možnosť podržať v ruke naozajstnú zbraň, či vyfotiť sa s vojakmi. Chlapcov i dievčatá zaujali ukážky rôznych typov strelných zbraní, statické ukážky leteckej a pozemnej kolesovej a pásovej techniky a vyskúšali si, aspoň na chvíľku, aké je to byť „pilotom“ či „tankistom“, tým že si posedeli v kabíne vrtuľníka a tanku. Pre všetky deti to bol určite deň plný neopakovateľných zážitkov, na ktoré budú dlho spomínať.

Maľujeme s PRIMALEXOM

Aj v tomto roku  pre nás pripravila Spoločnosť PRIMALEX  obľúbenú výtvarnú súťaž, v ktorej môžeme vyhrať atraktívne vecné ceny a maliarske farby v celkovej sume až 10 000 €. Je to už 6. ročník tejto súťaže.  Výtvarné práce zaslali do súťaže traja žiaci 4.B triedy.

Cesta za poznaním minulosti

Vedenie Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici zorganizovalo 10. ročníku celoštátnej literárnej a výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním minulosti“ v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Výtvarné práce zaslali do súťaže traja žiaci 4.B triedy.

Deň matiek

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Pre každú mamku si  pripravili žiaci malý darček.

Rómska Paleta

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Výtvarné práce zaslali do súťaže štyria žiaci 4.B triedy.

Šikana nie je hra

V našej škole šikanovanie nechceme. Výtvarnú súťaž na tému ,, Šikana nie je hra“, organizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Stropkove v spolupráci s Mestskou knižnicou a odborom školstva a kultúry v Stropkove. K tejto téme nakreslili žiaci pekné práce.

Deň hasičov

 4. máj - sv. Florián - je už tradične sviatkom všetkých hasičov na Slovensku. A v tento deň príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Stropkove pripravili v areáli hasičskej stanice pre deti ukážky hasičskej techniky. Žiaci si prezreli vybavenie hasičskej techniky a hasičských áut. 

Deň Zeme 

Každoročne sa žiaci špeciálnych tried zúčastňujú aktivít Dňa Zeme: triedne aktivity, kreslenie na chodník, zber odpadkov okolo školy, projekty o prírode.

VERŠÍK

O tom, že vedia nie len čítať, ale aj pekne recitovať nás presvedčili žiaci špeciálnych tried v súťaži Veršík. Súťažilo 6 žiakov z troch tried. V prvom zlatom pásme sa umiestnili žiačky 5.C K. Čonková a D. Čonková. V striebornom pásme sa umiestnili žiaci 4.B K. Olach a K. Kavúrová, v bronzovom pásme sa umiestnili žiaci 4.B V. Olachová a 5.B P. Mucha. Všetky výkony boli ocenené malým vecnými cenami a veľkým potleskom.

Marec - mesiac knihy / Marec - Jar je tu

K prvému jarnému mesiacu patrí prívlastok -mesiac knihy. Žiaci 4.B si v popoludňajších hodinách spestrili prípravu na vyučovanie čítaním detskej literatúry, recitovaním rečňovaniek od pani spisovateľky Kristy Bendovej, kreslením a tvorením. 

CHRÁŇME LESNÚ ZVER

Prírodu a zvieratká deti milujú, preto sa aj každý rok zapájajú do výtvarnej súťaže "Chráňme lesnú zver".Výtvarné práce zaslali do súťaže štyria žiaci 4.B triedy.

VESMÍR OČAMI DETÍ

Vo výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí"vyjadrili svojimi prácami deti zo špec. tried svoju fantáziu a vlasné predstavy ako asi vyzerá vesmír. Výtvarné práce zaslali do súťaže piati žiaci 4.B triedy.

ČIRIKLO

Každoročne sa v špeciálnych triedach koncom februára koná spevácka súťaž "Čiriklo". Súťaž pripravili pani učiteľky Mgr. Verbová a Mgr. Čabalová. Krásne ľudové a rómske piesne prišli zaspievať žiaci troch tried (4.B, 5.B, 6.B)a ŠKD. Všetky výkony boli ocenené malým vecnými cenami a veľkým potleskom.

 

KARNEVAL

31.1.2018 bol nielen dňom odovzdávania polročných výpisov známok, ale aj karnevalovým dňom. Žiaci šiestich špeciálnych tried sa vyšantli pri tanci ale aj pri humorných súťažiach a o veselú hudbu sa postarali  dvaja žiaci siedmeho ročníka - DJ Johny a DJ Rasi.

VITAJ, VITAJ MIKULÁŠ ...

A je tu zas.  Prišiel k nám Mikuláš a to je neklamný znak toho, že za krátku chvíľu sú tu Vianoce. Tentoraz sme ho vítali zo žiakmi 2.A, 3.B, 4.B a 5.C. A keďže sme boli veľmi dobrí, krásne sme spievali a recitovali, dostali sme sladkú odmenu.

Včely a včelári očami detí

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt včely a včelári očami detí Stropkov

Každoročne sa zapájame do tejto predvianočnej výtvarnej súťaže, vyhlásenej mestom Strropkov.  Do súťaže sa zapojili triedy 4.B (Mgr. J. Berezná) a 5.C (Mgr. J. Berezná ml.). Svojou výtvarnou prácou najviac zaujal porotu žiak 5.C Sebastián Kavúr.

 

„Ochranárik čísla tiesňového volania 112  a CO

Sekcia krízového riadenia vyhlásila V. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“. Do súťaže sa zapojili triedy 4.B (Mgr. J. Berezná) a 5.C (Mgr. J. Berezná ml.)

Vyhodnotenie: 1. miesto D. Čonková 5.C

                             2. miesto  K. Čonková 5.C

                     3. miesto J. Olach 5.C

Pamiatka zosnulým - Návšteva miestného cintorína

Dňa 3. novembra navštívili miestny cintorín žiaci 4.B a 5.C,, kde spolu s triednymi učiteľkami zapálili sviečky pri kríži a spomenuli na našich blízkych zosnulých.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

„Záložka do knihy spája školy“ je česko – slovenský projekt, do ktorého sa zapájame od jeho vzniku. Organizátorom projektu je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a knižnica Jiřího Mahena v Brne. V tomto roku prebieha už 8. ročník projektu. Našou partnerskou školou je ZŠ Ladislava Balleka Šahy. Témou tohtoročného projektu bol: Tajuplný svet knižných príbehov.

HOVORME O JEDLE

Pri príležitosti Svetového dňa potravín zorganizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách už 5. ročník týždňa HOVORME O JEDLE. V týždni od 16. do 20. októbra 2017 boli na našej škole najčastejšie skloňovanými pojmami zdravý životný štýl, zdravie, výživa a prevencia. Projekt Hovorme o jedle zahŕňal široké spektrum výchovno-vzdelávacích činností a aktivít, ktoré si žiaci spolu s učiteľmi veľmi užívali. Do súťaže Hovorme o jedle sa zapojila 4.B a spracovala tému: Dodržiavaj pitný režim. Do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie sa zapojila trieda 3.B, 4.B a 5.C.  Prostredníctvom  tohto vzdelávacieho projektu sa žiaci  dozvedeli odkiaľ naše potraviny pochádzajú, ako a kým boli dopestované a spracované, akú úlohu zohrávajú pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, aký je ich kultúrny a spoločenský význam.

ČERVENÉ STUŽKY

Do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky  sme sa zapojili prvou aktivitou: Pohľadnicou s témou červená stužka. Z desiatich prác sme vybrali dve najkrajšie (Peter Tancoš 4.B, Viktória Cinová 4.B) a zaslali sme ich do súťaže.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria