Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

PK 2. stupeň - ISCED 2

Riaditeľ školy:

Ing. Daniela Vatraľová - riaditeľka školy

Zástupca RŠ:

Mgr. Štefan Kmiť - zástupca riaditeľky školy

 

Vedúca MZ:

Mgr. Jarmila Fedoríková - spoločenskovedné predmety

Mgr. Eva Ďurajková - prírodovedné predmety

 

Členovia MZ:

Triedna učiteľ     5. A - Mgr. Marián Vasilko

Triedny učiteľka  6. A - Mgr. Jarmila Fedoríková

Triedna učiteľka  7. A - Mgr. Beáta Korekáčová

Triedna učiteľka  8. A - Mgr. Daniela Hnatková

Triedny učiteľka  9. A - Mgr. Eva Ďurajková

 

Mgr. Milada Frajtková

Mgr. Kamil Korekáč

Mgr. Mária Čabalová

Mgr. Katarína Smaržiková

Mgr. Erika Kobáková

Mgr. Mária Verbová

Mgr. Dominik Adamčík

Mgr. Miroslav Dargaj

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria