Navigácia

MZ 1. stupeň - ISCED 1 Plán MZ 1. stupeň PK 2. stupeň - ISCED 2 Plán PK 2. stupeň MZ ŠT Plán MZ ŠT Akcie MZ ŠT 2015/2016 Akcie MZ ŠT staršie Akcie MZ ŠT 2016/2017 Akcie MZ ŠT 2017/2018 Akcie MZ ŠT 2018/2019 MZ ŠT 2019/2020

MZ a PK

MZ ŠT 2019/2020

 

Prišla jeseň a zo stromu list za listom padá...

Aj takto vyzerajú hodiny pracovného vyučovania pre žiakov špeciálnych tried, keď je vonku farebná, teplá jeseň.

Červené stužky - Pohľadnica

Žiačky VI.B sa zapojili svojimi prácami /pohľadnicami/ do dlhodobej kampane Červené stužky v rámci boja proti AIDS.

Záložka do knihy - List za listom -baví ma čítať...

          Vyhlásenie 10. ročníka česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy" sme uvítali na začiatku roka s radosťou. 

Výroba záložiek sa totiž stala na našej škole už tradíciou každoročného septembra. Po oboznámení sa s témou tohto ročného projektu si žiaci zvolili témy čítania. Vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry sa preniesli do školskej knižnice, kde sme sa zamerali na čítanie rozprávkových príbehov od Eleny Čepčekovej, poviedky o zvieratkách od Máši Haľamovej či Ruda Mórica, ale aj Ezopové bájky. Mladším žiakom učarovali rozprávky spracované Pavlom Dobšinským či bratmi Grimmovcami. Po pútavom čítaní tvorili žiaci na hodinách pracovného vyučovania či výtvarnej výchovy pestré a zaujímavé záložky do knihy. S napätím sme čakali na určenie partnerskej školy. Tento rok to bola Základná škola Gyulu Juhásza - Alapiskola s vyučovacím jazykom maďarským v Leviciach. V balíčkoch s krásnymi záložkami sme si s partnerskou školou vymenili aj informačné materiály o škole či meste, ale aj ďakovné listy učiteľom a predovšetkým žiakom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria