Navigácia

Pre rodičov Aktivity CVČ 2015/2016 Aktivity CVČ 2014/2015 Aktivity CVČ 2013/2014 Aktivity CVČ 2012/2013 Aktivity CVČ 2011/2012

Pre rodičov

Aktivity CVČ 2011/2012

Deň jabĺk

16. október je Dňom jabĺk. Na našej škole sa tento deň uskutočnil už 13. októbra.

 

Takmer všetci žiaci si z domu priniesli jedno, dve, ale aj viac jabĺčok. Každá trieda si pripravila malú výstavku z tohto zdravého ovocia.

 

Pani učiteľka Korekáčová - koordinátorka ŠPZ - rozprávala žiakom o tomto výnimočnom ovocí a vysvetľovala im, prečo je jabĺčko také zdravé a prečo by nemalo chýbať v našom jedálničku.

 

Žiakov rozhovor veľmi zaujal a všetci prisľúbili, že si jabĺčka budú nosiť na desiatu častejšie.

 

Foto ... TU

Mladý záchranár

Žiaci II. stupňa našej školy sa každoročne usilovne venujú zdravotnej príprave k zvládnutiu prvej pomoci. Učia sa o civilnej ochrane, nacvičujú streľbu zo vzduchovky, venujú sa dopravnej a protipožiarnej príprave. Svoje získané vedomosti a zručnosti využili 7.10.2011 v účasti na okresnej súťaži Mladý záchranár, ktorá sa konala v krásnom prírodnom prostredí pri nádrži Domaša - Valkov.

 

Foto ... TU

Mgr. J. Berezná

 

Cyklopreteky

 

Počas štvrtkového popoludnia (22.9.2011) sa v priestoroch lyžiarskeho vleku uskutočnili cyklistické preteky žiakov základných škôl. V meraní síl sa nestratili ani naši zdatní cyklisti.

 

FOTO ... TU

 

TESCO - Beh pre život

V sobotu 14. mája sa žiaci ZŠ na Hrnčiarskej ulici zúčastnili štvrtého ročníka charitatívneho Behu pre život v Prešove, ktorý organizovala Nadácia Tesco. Cieľom bolo vyzbierať čo najviac peňazí na kúpu unikátneho prístroja ELISpot, ktorý je dôležitý pri výskume rakoviny a príprave protinádorových vakcín pre Ústav experimentálnej onkológie SAV. Štartový poplatok boli symbolické dve eurá. Pri registrácii dostal každý účastník tričko s logom nadácie, štartové číslo a sponzorský balíček. Stačilo prejsť vytýčenú štvorkilometrovú trasu okolo hlavného námestia a dobehnúť do cieľa za vytúženou medailou a občerstvením. Patrónkou tohto ročníka bola rodáčka z Prešova, populárna speváčka, klaviristka a skladateľka, Katarína Knechtová. Celé podujatie bolo sprevádzané súťažami a programom pre deti, hudobnými koncertmi aj záverečným vyhodnotením a tombolou. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať  11 600 eur. Odchádzali sme s príjemným pocitom a krásnymi zážitkami.

Foto ... TU

Mgr. E. Lelovicsová

 

UNICEF - Týždeň modrého gombíka 2011

Žiaci ZŠ Hrnčiarska pomohli MODRÉMU GOMBÍKU

Slovenský výbor pre UNICEF aj tento rok v týždni od 16. mája do 22. mája zorganizoval celoslovenskú finančnú zbierku, známu tiež pod názvom "TÝŽNEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2011". Tentoraz bola zbierka určená podporu vzdelávania detí v Južnom Sudáne.

Keďže aj my sme škola priateľská deťom, tak sa do tejto akcie zapojili aj naši žiaci. Nielen ako dobrovoľníci pri zbierke, ale aj ako samotní darcovia.

Vo štvrtok 19. mája od skorého rána Eva Ďurajková, Natália Puháková, Kristína Škreptáčová a Romana Šmilňáková najprv zbierkovali medzi žiakmi našej školy. Neskôr sa so študentmi stropkovského gymnázia rozbehli do ostatných škôl, obchodov, úradov a mestských ulíc, kde v bielych tričkách pod hlavičkou UNICEFu vyzbierali spolu 532,55 €. Z celkovej sumy naše dievčence vyzbierali 312,71 €. Len pre zaujímavosť a porovnanie - v meste Veľký Krtíš s počtom obyvateľov cca 12 000 sa vyzbieralo 466,55 €.

Touto cestou chceme vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa rozhodli zapojiť do zbierky UNICEF na pomoc najzraniteľnejším - deťom v rozvojových krajinách.

Foto ... TU

McDonald´s Cup 2011

Úspešné futbalistky a futbalisti

 

Dňa 4. mája 2011 sa žiaci III. A triedy (Bibiána Angelovičová, Timotej Čabala, Jarolím Dutko, Rafael Guman) a žiaci IV. A triedy (Damián Bodnár, Jozef Hažer, Ľudomil Kotuliak, Klaudia Nemergutová, Matúš Očipka, Gregor Zápotocký) zúčastnili obvodného kola v MINIFUTBALE – McDonald’s cup žiakov a žiačok ZŠ, na ktorom úspešne reprezentovali našu školu. Zo súťaže si priniesli pohár i diplom za pekné 2. miesto. Chlapcom sa veľmi darilo, no k úspechu im výrazne prispeli aj dievčatá.

    

Ďakujeme všetkým za predvedený kvalitný výkon a prajeme im do ďalšej športovej činnosti veľa zdaru.

Výroba lampiónov

Žiaci našej školy sa zapojili do tejto akcie s veľkou chuťou. Na hodinách Pracovného vyučovania a Výtvarnej výchovy realizovali svoje nápady. Aj v čase tvorivých dielni v ŠSZČ pod vedením koordinátorky VČ J. Kostíkovej vyrábali žiačky 5.A originálne lampióny. Výsledkom boli krásne, netradičné výrobky s rôznymi motívmi. Tieto boli poskytnuté občianskemu združeniu “Zveľaďujeme Stropkov“ k predaju na dobročinné účely. Dňa 30.4.2011 sa spolu s rodičmi zúčastnili lampiónového sprievodu cez mesto.

Foto ... TU

Deň Zeme 2011

Vyčistime si Slovensko

  

Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Tento deň patrí našej planéte, ktorú by si mal každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu príkladne starať. Aspoň tento deň by mal všetkých povzbudiť urobiť niečo pekné a prospešné pre našu Zem. Žiaci Základnej školy na Hrnčiarskej ulici si tento sviatok pripomenuli rôznymi akciami v piatok 29. apríla. Tí najmenší spolu so svojimi učiteľkami vysádzali stromčeky v areály školy, vytvorili krásne enviroplagáty  aj bábiky z odpadu, vymaľovali chodníky pred budovou školy. Oživením bol aj zaujímavý a poučný film s environmentálnym zameraním o kolobehu vody v prírode, ktorý si spoločne všetci pozreli hneď ráno po príchode do školy. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky spustilo celoslovenskú akciu „ Vyčistime si Slovensko“ zameranú na zbieranie odpadu, čistenie prírody s cieľom zvýšenia ekologického povedomia občanov. Zaregistrovali sme aj žiakov našej školy vďaka čomu sme bezplatne z MŽP SR získali igelitové vrecia a hygienické rukavice pre žiakov na uvedené aktivity. Našim cieľom bolo vyčistenie brehov rieky Ondavy v okolí našej školy, čo sa nám aj podarilo vďaka usilovnosti všetkých žiakov, ktorí sa zapojili. Boli sme veľmi spokojní, že sme vykonali kus užitočnej práce.

 

Špeciálne triedy

29.4.2011 bol  v našej škole realizovaný celodenný projekt: Deň Zeme – Vyčistime si Slovensko.

Pre žiakov IV.B a VI.B bol pripravený bohatý program činností.

 1. Beseda na  tému: Chráňme našu Zem
 2. Tvorba nástenky na tému: Chráňme našu Zem
 3. Prezentácia krátkych náučných filmov: Naša Zem, Recyklácia, Ohrozené druhy živočíchov
 4. Princezná Recykla: postava vyrobená z odpadového materiálu. Pri výrobe žiaci použili: kartóny, použité obaly z tovarov, igelitové vrecká, umelohmotné fľaše, novinový papier a pod.
 5. Získané vedomosti z besedy a filmov žiaci využili pri plnení úloh v pracovných listoch o Recyklácii, pri vypĺňaní tajničky o ochrane životného prostredia, aj pri matematických úlohách a vyfarbovaní Stromu života
 6. Plagát k Dňu Zeme

Pri jeho výrobe žiaci používali prstové farby a plagát maľovali  zväčša odtláčaním dlaní.

Žiaci II.B, III.B a V.B strávili tento deň v príjemnej atmosfére. Hneď v úvode boli oboznámení s významom tohto dňa. Veľmi ich zaujalo rozprávanie o ochrane našej Zeme a svoje poznatky si mali možnosť preveriť vo vedomostnom kvíze.

Hlavnou náplňou dňa bolo zhotovenie spoločného STROMU ŽIVOTA, na ktorom sa aktívne podieľali všetci žiaci.

Takouto hravou formou sa nielen zabavili, ale taktiež získali vedomosti o význame a ochrane života na našej planéte.

Dúfame, že aj takýmto spôsobom deti lepšie pochopia zmysel recyklácie odpadov. Takto by mohla mladá generácia prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu a tým aj k zdravšiemu životu na Zemi.

 Foto... TU

Triedne učiteľky a koord. VČ J. Kostíková  

Písmenkový Prešovský kraj 2011

Dňa 25.2.2011 sa na pôde PU PgF v Prešove uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka medzinárodnej literárno-výtvarnej súťaže Písmenkový Prešovský kraj. Celá slávnosť prebiehala v rozprávkovom duchu.

           

Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci s celého „Prešovského kráľovstva“. Sám pán kráľ PaedDr. Ján Pochanič, PhD so svojimi troma radcami vyberali najkrajšie literárne a výtvarné práce. V konkurencii viac ako 1000 prác sa výborne umiestnili výtvarné práce žiakov našej školy  Dominiky Heimrátovej 4.B a Mareka Tancoša 6. B. Žiaci získali cennú medailu, diplom a  rozprávkovú knihu  Písmenkové rozprávky z Prešovského kráľovstva II., ktorá je zostavená z víťazných prác žiakov. Dúfam, že ich úspech bude inšpiráciou aj pre ostatných žiakov.                            

Mgr. Jana Berezná

Maľovanie na tvár

23.3.2011

Svoj voľný čas si žiačky v popoludňajších hodinách v ŠSZČ spestrili zaujímavou činnosťou, maľovaniu na tvár a maľovaniu veľkoplošných prác k výzdobe areálu školy. Tváre detí sa menili na zvieratká z rozprávok, z čoho mali veľkú radosť. Z tejto neobvyklej činnosti nám ostali krásne zážitky a spomienky. Množstvo krásnych detských prác využijeme na výzdobu násteniek a na spríjemnenie atmosféry na chodbách.

Foto ... TU

Koordinátor VČ ŠSZČ Jana Kostíková

Maľovanie kraslíc

19.4.2011

Žiačky piateho ročníka vytvorili v popoludňajších hodinách v ŠSZČ pestré kraslice lepením farebných kúskov papiera a maľovaním temperami na vyfúknuté vajíčka. Svoje krásne a originálne výrobky si s hrdosťou odniesli domov popýšiť sa rodičom svojou šikovnosťou.

 

Koordinátor VČ ŠSZČ Jana Kostíková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria