Navigácia

Pre rodičov Aktivity CVČ 2015/2016 Aktivity CVČ 2014/2015 Aktivity CVČ 2013/2014 Aktivity CVČ 2012/2013 Aktivity CVČ 2011/2012

Pre rodičov

Aktivity CVČ 2015/2016

 

CRÁŇME LESNÚ ZVER

Aj v zime myslíme na zvieratká v lese. Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do súťaže organizovanej mestom Stropkov "CHráňme lesnú zver". Tentoraz prispeli dvomi výtvarným prácami žiaci  špeciálnej 2.B triedy /Mgr. J. Berezná/ a žiaci ŠKD /vych. p. Potomová/ tiež dvomi prácami. Dúfame, že sa naše výkresy budú všetkým páčiť.

EURÓPA V ŠKOLE

Do dlhodobého projektu EURÓPA V ŠKOLE sa zapojili žiaci II. stupňa literárnymi prácami pod vedením Mgr. Hnatkovej a výtvarnými prácami pod vedením Mgr. Bereznej a Mgr. Fedoríkovej.

Vyhodnotenie: Do okresného kola sa zapojili štyri školy okresu. Do celoslovenského kola postúpilo 7 literárnych prác a 13 výtvarných prác. Umiestnenie našich žiakov:

Literárne práce: 3. kat., t.232, 3. miesto - N. Šeršeňová

Výtvarné práce: 1. kat., t.111, 1. miesto - J. Dobranská   t.112, 1. miesto - A. Jakubčová  t. 113, 1. miesto - K. Korekáčová 

                                            2. miesto - V. Cinová

                       2. kat., t.121, 2. miesto - Ľ. Bajcura

                       3. kat., t.131, 3. miesto - V. Antušová

                                  t.132, 1. miesto - M. Bajcura

Všetkým oceneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

                      

ENERGETIKA 2016

Spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. vyhlásila ďalší ročník tvorivej súťaže Energetika.  Žiaci 1.-5. roč. mali vymyslieť, zhotoviť a zaslať Energeticke pexeso. Návrh mal byť zhotovený podľa vlastnej fantázie žiaka, napriklad na tému úspory energie, alebo jej plytvanie. Do súťaže sa zapojili žiaci s ŠKD pod vedením vych. Potomovej a žiaci špeciálnych tried 2. a 3. ročníka pod vedením Mgr.Bereznej a Mgr. Kostíkovej.

Včely a včelári očami detí

V rámci každoročných Stropkovských Dní medu sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže o včielkach a sladkom mede. Do súťaže prispeli svojimi prácami žiaci pod vedením učiteliek: Mgr. Fedoríková, Mgr. Berezná a vych. Potomová.

Ochranárik očami detí

V súvislosti s propagáciou civilnej ochrany sme sa zapojili do výtvarnej súťaže "Ochranárik očami detí", organizovanej generálnou riaditeľkou sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Hlavným cieľom súťaže je vytvoriť maskota civilnej ochrany a tiesňového čísla 112 v našom okrese. Do súťaže sa zapojili s prácami žiakov učiteľky: Mgr. J. Berezná, Mgr. J. Fedoríková a vych. B. Potomová.

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2015

Rozprávka z knižnice

Dňa 26.10.2015 sme pripravili zaujímavé podujatie pre našich najmenších žiačikov. Snažili sme sa netradičnou formou a zážitkovým učením podporiť a posilniť vzťah ku knihe a motivovať žiakov k čítaniu. Stretnutie bolo zamerané na rozvíjanie tvorivosti žiakov prvého stupňa, spoznávanie rozprávkových príbehov a postáv. Všetci veľmi dobre vieme, aké je v našom živote dôležité čítať knihy a vedia to aj naši najmenší. Žiaci sa ocitli vo svete rozprávok a fantázie, kde hľadali odpovede na otázky v kvíze, rozprávkové hádanky, prečítali si rozprávkový príbeh, rozprávali o svojich obľúbených rozprávkových hrdinoch a obľúbených rozprávkach, vymenovali sme si dobré a zlé vlastnosti rozprávkových bytostí a spolu sme sa dozvedeli, že každá rozprávka ukrýva múdrosť. Na záver si namaľovali obľúbenú rozprávku a ako pamiatku na príjemný zážitok si vybrali peknú záložku do knihy. Aspoň na krátky čas sa malí žiaci preniesli do rozprávkového sveta fantázie, kúziel, večného boja dobra proti zlu. Ich záujem, radosť, rozžiarené očká, pocit spokojnosti a úsmev na tvári boli odmenou pre nás všetkých. So školskej knižnice sme odchádzali s pekným zážitkom a krásnym pocitom.

Červená stužka

Do tohtoročného projektu Červená stužka sa zapojili žiaci našej školy výrobou pohľadníc /p. Potomová, Mgr. Berezná, Mgr. Fedoríková/ a vytvorením živej červenej stužky, do ktorej sa zapojili aj učitelia školy. V rámci projektu plánujeme ešte tri besedy a žiacku hliadku nosenia červenej stužky.

Hovorme o jedle

Tohto roku sa naša škola znova zapojila do projektu o potravinách "Hovorme o jedle" Tento raz nešlo len o aktivity o potravinách, ale aj o výtvarnú súťaž "Chutné maľovanie a literárnu súťaž "Načo sú nám polia, sady"

Do projektu o potravinách sa zapojili: Mgr. B. Korekáčová, Mgr. D. Hnatková, Mgr. J. Fedoríková, Mgr. A. Angelovčová, Mgr. K. Gumanová

Do výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie sa zapojili: Mgr. J. Berezná, Mgr. J. Kostíková, Mgr. J. Fedoríková, B. Potomová

Do literárnej súťaže " Načo sú nám polia, sady" sa zapojila Mgr. D. Hnatková

Múdrosť ukrytá v knihách

Tohto roku sa uskutočnil už 6. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy - Múdrosť ukrytá v knihách. Žiaci našej školy vyrobili 200 záložiek do kníh a zaslali ich partnerskej škole do Spišskej Novej Vsi.  Pred výrobou záložiek sme čítali pekné rozprávky v školskej knižnici. Dúfame, že sa našim novým priateľom v Spišskej budú záložky páčiť a že skončia v ich obľúbenej  knižke.

Pasovanie prvákov - Uchaľak

Dňa 13.10.2015 sme prijali za právoplatných žiakov našej školy našich prváčikov. V popoludňajších hodinách im žiaci 8.A a 9.A pripravili krásnu akciu plnú úloh, prekvapení a tanca.  V duchu rozprávky "Soľ nad zlato" čakal malých školákov kráľ s tromi dcérami. Po počiatočných ťažkých úlohách a otázkach od šaša a princezien ich kráľ pasoval mečom, potom sa už mohli podpísať na prvácke tablo pod svoju fotku. Nasledovali zábavné súťaže, s ktorých si všetci odniesli sladkú odmenu. Tak teda, vitajte medzi nami!

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria