Navigácia

 • Mikuláš, čo nám dáš?

  Ani našich žiakov neobišiel Mikuláš. Viac foto TU

 • Ochranárik tiesňového volania 112

  Vo výtvarnej súťaži "Ochranárik tiesňového volania 112", ktorú zorganizoval Odbor krízového riadenia OÚ v Stropkove dosiahli naši žiaci veľmi pekné úspechy:
  II. kategória - 1. miesto - Liliana Sušinová
                        3. miesto - Matej Harhaj

  IV. kategória - 1. miesto - Vanesa Olachová
                         2. miesto - Natália Oláhová
                         3. miesto - Matúš Vaňko

 • Hovorme o jedle 2018

  Aký význam má pre nás strava? Čo je chutné a čo je zdravé? Viac foto TU

 • Deň jablka 2018

  Naši žiaci si aktívne pripomenuli Deň jablka spolu so svojimi učiteľmi. Viac foto TU

 • Červené stužky

  1. december - Svetový deň boja proti AIDS - „Červené stužky“

   

  Červené stužky sú symbolom krvi a života, symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi a chorými na AIDS, ale aj symbolom prevencie a boja proti AIDS.

  Obľúbenou aktivitou našich žiakov v rámci kampane Červené stužky je už tradične výtvarná súťaž pohľadnica „Červené stužky“. Do propagácie boja proti AIDS sa zapojili žiačky II. stupňa vytvorením nástenky k danej problematike a nosením červených stužiek na oblečení. Vytvorili hliadku červených stužiek, ktorá rozmiestnila informačné materiály o blížiacom sa Dni boja proti AIDS na nástenkách tried školy a o plánovaných aktivitách v rámci kampane. Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získali žiaci aj počas besied vedených koordinátorom prevencie drogových závislostí. V rámci pohybových a  športových aktivít kampane sa konal medzitriedny futbalový a florbalový turnaj. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci piatich špeciálnych tried. Vyvrcholením kampane bola pre nás najtvorivejšia  aktivita „Živá červená stužka“, ktorú vytvorili žiaci I. a II. stupňa spolu s pedagogickými zamestnancami v červenom oblečení v telocvični školy.

  Cieľom všetkých týchto aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, a taktiež naučiť žiakov zaujať správny postoj k životu. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým žiakom a pedagógom, ktorí kampaň podporili a zapojili sa do nej.

 • Rozprávkové vretienko 2018

 • Úspešní maliari

  Na XVI. ročníku výtvarného plenéra akad. maliara Františka Veselého si výborne počínali naši žiac. Veronika Glovacká, Viktória Prochyrová a Ľuboš Bajcura svojimi prácami upútali pozornosť odbornej poroty a úspešne reprezentovali našu školu. Viac fotografií najdete na našej facebookovej stránke TU.

 • Hovorme o jedle

  V šiestom ročníku projektu HOVORME O JEDLE pre nás organizátori - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách pripravili od 15. do 19. októbra tieto aktivity: súťažno-vzdelávaciu aktivitu „Hovorme o jedle“, literárnu súťaž „Kúzlo dobrého jedla“, výtvarnú súťaž „Chutné maľovanie“ a fotografickú súťaž „Očami gurmána“. Do všetkých štyroch aktivít sa žiaci našej školy tvorivo zapojili. Krájali, varili, ochutnávali, servírovali, kreslili, maľovali, ale aj písali a fotografovali. Všetko sa točilo len okolo jedla. Avšak, ani  najlepšie  jedlo na svete nemusí byť to najzdravšie. V dnešnej dobe často zabúdame na dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny, pitia mlieka ale aj čistej vody. Zabúdame na to, aké dobré a kvalitné sú naše slovenské potraviny.

  Mgr. J. Berezná

 • Riaditeľské voľno - 29.10.2018

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  Riadne vyučovanie sa začne po jesenných prázdninách v pondelok 5.11.2018.

 • Záložka do knihy spája školy 2018

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřiho Mahena v Brne vyhlásili už 9. ročník projektu „Záložka do knihy spája školy“. Tento projekt je našou pravidelnou a dlho očakávanou tvorivou aktivitou spojenou so začiatkom školského roka. Už po slávnostnom otvorení školského roka boli žiaci zvedaví na hlavnú tému záložky. A tá nás tento rok veľmi potešila. Boli to: „Rozprávky, bájky a povesti“ a tie predsa všetky deti zbožňujú. Vždy s napätím čakáme, ktorá škola nám bude pridelená ako partnerská a aká bude spolupráca s ňou. Tento rok sa ňou stala Základná škola Beňuš v Banskobystrickom kraji. A tak sme čítali, rozprávali sme sa o príbehoch a rozprávkových postavách. Starší žiaci vytvárali záložky na hodinách literatúry a výtvarnej výchovy, mladší žiaci okrem vyučovania i v školskom klube, kde si čítali zaujímavé príbehy, čo ich motivovalo k činnosti. Pri výrobe záložiek žiaci použili rôzne techniky a materiály, záložky vyrábali s láskou a vierou, že potešia kamarátov partnerskej školy. Každý žiak sa snažil odovzdať čo najkrajšiu, aby čo najlepšie reprezentoval svoju triedu a školu. Spolu sme vyrobili 150 záložiek. Ich výroba  bola veľkým oživením vyučovacej hodiny a zároveň aj dôležitým motivačným prvkom pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Veríme, že naše záložky rovesníkom z partnerskej školy vyčaria úsmev na tvári vždy, keď otvoria knihu a budú im pripomínať tajuplnosť prečítaných príbehov.

 • Detský letný tábor Čarovné leto

  Do galérie Letný tábor boli pridané fotografie.

 • Ukončenie šk. roka

  Do galérie Ukončenie šk. roka boli pridané fotografie.

 • Oceňovanie žiakov primátorom mesta

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

 • Chráňme deti pred násilím

  Do galérie Chráňme deti pred násilím boli pridané fotografie.

 • Športová Olympiáda ŠT

  Do galérie Śportová Olympiáda ŚT boli pridané fotografie.

 • Športom proti drogám

  Do galérie Športom proti drogám boli pridané fotografie.

 • Deň Matiek a Deň Otcov v Novom Domove Stropkov

  Do galérie Deň Matiek a Deň Otcov v Novom Domove Stropkov boli pridané fotografie.

 • Divadlo histórie a šermu

  Divadlo histórie a šermu

  Do galérie Divadlo histórie a šermu boli pridané fotografie.

 • Mladý záchranár - Červený kríž

  Blahoželáme k 2. miestu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
  Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov
 • Riaditeľstvo, sekretariát:
  054 742 22 65

  Vedúca školskej jedálne:
  054 742 22 70
  0911 090 027

Fotogaléria